Het Lezen Waard

Digitale Theravada Bibliotheek

Digitale Theravada Bibliotheek

Er zijn veel boeken geschreven over meditatie en boeddhisme. Op deze pagina vindt u een verzameling van boeken over Theravada boeddhisme en boeddhistische meditatie die volgens ons de moeite van het lezen waard zijn.

Ben je op zoek naar al het beschikbare werk van een specifieke auteur? Bezoek dan eens onze auteurs pagina.

Heb je een aanbeveling hebt, neem dan contact met ons op!

Op zoek naar het juiste boek? Lees dan welke 16 boeken over het boeddhisme en meditatie door ons worden aanbevolen.

A Burden Off the Mind: A Study Guide

A Burden Off the Mind: A Study Guide

Een studiegids over de vijf khandha's (aggregaten) waarin de nadruk wordt gelegd op het belang van het stellen van de juiste vragen bij de leringen over de…

A Comprehensive Manual of Abhidhamma

A Comprehensive Manual of Abhidhamma

Deze moderne vertaling van de Abhidhammattha Sangaha (Handboek van de Abhidhamma) biedt een inleiding tot de fundamentele filosofische psychologie van het…

A Discourse on the Anattalakkhaṇa Sutta

A Discourse on the Anattalakkhaṇa Sutta

Alle leringen of overtuigingen buiten de Boeddha's Dispensatie vallen onder de categorie van overtuigingen in een zelf, attā. Zij houden vast aan de opvatting…

A Heart Released

A Heart Released

Er is veel geschreven over het leven van Phra Ajahn Mun Bhūridatta Thera (1870-1949), de stichter van de Thai Forest Traditie, maar er is maar weinig opgetekend…

A Manual of the Excellent Man

A Manual of the Excellent Man

Dit handboek is geschreven als antwoord op een leek die om begeleiding vroeg bij het ontwikkelen van inzicht, het verduidelijken van leerstellige aspecten…

A Meditator’s Tools: A Study Guide

A Meditator’s Tools: A Study Guide

Dit is een studiegids over de tien herinneringen, een reeks meditatiethema's die de positieve rol benadrukken die geheugen en denken spelen bij het trainen van…

A Taste of Freedom

A Taste of Freedom

Dit boek bevat tien Dhamma lezingen gegeven door de befaamde Thaise meditatiemeester, de eerwaarde Ajahn Chah. In een heldere en eenvoudige doch indringende…

Abhidhamma in Daily Life

Abhidhamma in Daily Life

A bhidhamma in het dagelijks leven is een gedetailleerde uiteenzetting van absolute werkelijkheden. Abhidhamma betekent hogere leer en het doel van het boek is…

Abhidhamma Studies

Abhidhamma Studies

De Abhidhamma, de derde grote afdeling van de vroege boeddhistische leer, zet een revolutionair systeem van filosofische psychologie uiteen dat geworteld is in…

Advice to Rahula: Four Discourses of the Buddha

Advice to Rahula: Four Discourses of the Buddha

Dit boek bevat een verzameling leringen die de Boeddha gaf aan zijn zoon Rahula. De eerste van de hier vertaalde teksten, de Aansporing aan Rāhula gegeven te…

All of Us: Beset by Birth, Decay and Death

All of Us: Beset by Birth, Decay and Death

Dit boek, dat de transcripties bevat van twaalf toespraken van de bekende boeddhistische non Ayya Khema, is bestemd voor alle mensen overal ter wereld die…

An Unentangled Knowing: The Teachings of a Thai Buddhist Lay Woman

An Unentangled Knowing: The Teachings of a Thai Buddhist Lay Woman

Een verzameling Dhamma lezingen van de meest vooraanstaande vrouwelijke Dhamma leraar in het moderne Thailand.

Anguttara Nikaya Anthology

Anguttara Nikaya Anthology

Dit boek bevat een bloemlezing van 154 geselecteerde verhandelingen uit de Pali canon. De oorspronkelijke vertaling was van Nyanaponika Thera en werd…

Atthakavagga: De Vrede van de Boeddha

Atthakavagga: De Vrede van de Boeddha

Correspondeert de oorspronkelijke leer van de man die aan de basis lag van de Dhamma met de inzichten zoals ze door het monastieke instituut — de Sangha — in…

Awareness Itself

Awareness Itself

Een verzameling leringen over het hele gamma van de beoefening door Ajahn Lee's belangrijkste leerling en Ṭhānissaro Bhikkhu's leraar.

Banner of the Arahants

Banner of the Arahants

Dit boek behandelt in grote lijnen, maar met veel interessante verhalen en voorbeelden, de geschiedenis en ontwikkeling van de Sangha…

Basic Themes: Four Treatises on Buddhist Practice

Basic Themes: Four Treatises on Buddhist Practice

Uniek onder de Ajahns in de Thaise bostraditite is dat Ajahn Lee systematische verhandelingen over de praktijk heeft samengesteld.

Beyond Coping: A Study Guide on Aging, Illness, Death & Separation

Beyond Coping: A Study Guide on Aging, Illness, Death & Separation

Passages uit de Pāli Canon gerangschikt in vijf secties: de Boeddha als geneesheer; diagnoses van de omstandigheden van het ouder worden, enz.

Bodhinyana

Bodhinyana

Dit was de eerste compilatie van een reeks vertaalde lezingen door Ajahn Chah. Na de eerste druk in 1979 is het vele malen herdrukt. Het boek bevat lezingen…

Buddhism in a Nutshell

Buddhism in a Nutshell

Dit werk bevat enkele van de belangrijkste en meest inspirerende verhandelingen van de Boeddha, zoals de Kalama Sutta, en vele verhandelingen met praktische…

Buddhism: A Living Message

Buddhism: A Living Message

De wetenschapper heeft de uiterlijke wereld onder zijn controle gebracht, en lijkt te beloven dat hij deze wereld in een paradijs kan veranderen.

Buddhist Dictionary: A Manual of Buddhist Terms and Doctrines

Buddhist Dictionary: A Manual of Buddhist Terms and Doctrines

Vertalingen van belangrijke Pali-woorden en meditatie-termen, gerangschikt in alfabetische volgorde; definities omvatten een langere bespreking van bepaalde…

Buddhist Women at the Time of the Buddha

Buddhist Women at the Time of the Buddha

Een klein boekje dat het volgende bevat: De Verzen van Eindkennis van Bhikkhunī Sujātā; Koningin Mallikā; Wat niet kan worden verkregen (De woorden van de…

Burmese Monk’s Tales

Burmese Monk’s Tales

De verhalen in deze bundel werden voor het eerst verteld in het donkere decennium van de Birmese geschiedenis (1876-85) tijdens de op handen zijnde gebeurtenis…

Cetasika

Cetasika

C etasika betekent behorend tot het bewustzijn. Het is een mentale factor die het bewustzijn (citta) vergezelt en een object ervaart. Er zijn 52 cetasika's.

Clarity of Insight

Clarity of Insight

Twee lessen over meditatie gegeven door Ajahn Chah. De eerste les gaat over mediteren op buddho, de meditatiemethode die Ajahn Chah frequent onderwees.

Come & See

Come & See

Drie Dhamma-talks over het belang om in contact te komen met de waarheden binnenin – de waarheden van het lichaam en van het bewustzijn – zodat de geest…

De Vier Edele Waarheden

De Vier Edele Waarheden

Dit boekje is samengesteld op basis van lezingen gegeven door Eerwaarde Ajahn Sumedho over de centrale leer die de Boeddha onderwees: dat de onvrede van de mens…

Dhamma Reflections

Dhamma Reflections

Deze bundel bundelt drieënvijftig essays van Bhikkhu Bodhi die eerder door de BPS werden gepubliceerd in nieuwsbrieven en andere publicaties.

Dhamma: Overdenkingen bij een Ultieme Werkelijkheid

Dhamma: Overdenkingen bij een Ultieme Werkelijkheid

Dit is een boek over inzicht en zelfrealisatie. De auteur komt tot de vaststelling dat nibbana nooit ver weg is. Dat innerlijke vrede bestaat in het hier-en-nu.

Dhammapada: A Translation

Dhammapada: A Translation

Een bloemlezing van verzen toegeschreven aan de Boeddha, lang erkend als een van de meesterwerken van de vroege boeddhistische literatuur. Deze editie heeft de…

Dhammapada: Het Pad van Waarheid

Dhammapada: Het Pad van Waarheid

Guy Dubois is er opnieuw in geslaagd de vroeg-boeddhistische verzen van de Dhammapada vanuit het Pali klaar en duidelijk naar het Nederlands te vertalen.

Ekayano Maggo: De Directe Weg

Ekayano Maggo: De Directe Weg

De Mahasatipatthana-Sutta wijst de weg naar de essentie van de boeddhistische meditatie. Hierdoor bevat dit boek de kern van Boeddha's pad naar zelfrealisatie.

Everything is Teaching Us

Everything is Teaching Us

Dit boek vat de aanpak van Ajahn Chah heel netjes samen. Hij toonde ons de onmiddellijkheid van de Dhamma en demystificeerde de concepten van het Boeddhisme…

Fistful of Sand & The Light of Discernment: Teachings of Phra Ajahn Suwat Suvaco

Fistful of Sand & The Light of Discernment: Teachings of Phra Ajahn Suwat Suvaco

In 1989 leidde Ajahn Suwat, de stichter van het Metta Forest klooster, een meditatieretraite voor westerlingen in de Insight Meditation Society in Barre, MA.

Food for the Heart

Food for the Heart

Ajahn Chah, bekend om de schoonheid en eenvoud van zijn leringen, was de bekendste meditatieleraar van Thailand. Zijn charisma en wijsheid beïnvloedden vele…

Food for Thought

Food for Thought

De titel van deze bundel geeft aan hoe hij de lezer uitnodigt om de door de voordrachten gesuggereerde ruimten in te vullen en na te denken over hoe de beelden…

Frames of Reference

Frames of Reference

Een praktische uitleg voor meditatie beoefenaren van de vier referentiekaders uit de Satipaṭṭhāna Sutta (het Vertoog over de Grondslagen van Mindfulness) door…

Freedom Within: Liberation Teachings on the Satipatthana Meditation Practice

Freedom Within: Liberation Teachings on the Satipatthana Meditation Practice

Het onderricht in deze publicatie is een selectie van uitgeschreven lezingen die de eerbiedwaardige Sayadaw U Pandita gedurende een aantal jaren heeft gegeven…

Fundamentals of Buddhism

Fundamentals of Buddhism

Op verzoek van de Srilankaramaya Buddhist Tempel gaf Dr. Santina een serie voordrachten waarin het fundament van het Boeddhisme werd gegeven.

Gifts He Left Behind: The Dhamma Legacy of Phra Ajahn Dune Atulo

Gifts He Left Behind: The Dhamma Legacy of Phra Ajahn Dune Atulo

Dit boek is een compilatie van Ajahn Dune's korte onderricht – zuivere waarheden op het hoogste niveau, lessen en vermaningen die hij aan zijn leerlingen gaf…

Great Disciples of the Buddha: Their Lives, Works and Legacy

Great Disciples of the Buddha: Their Lives, Works and Legacy

Vierentwintig van de meest vooraanstaande discipelen van de Boeddha worden tot leven gebracht in tien hoofdstukken van rijke vertelling. Onder hen zijn monniken…

Guide Through the Abhidhamma Pitaka

Guide Through the Abhidhamma Pitaka

Een overzicht of synposis van de zeven boeken van de geavanceerde analytische verzameling van de Pali Canon, de Abhidhamma Pitaka. Elk van de boeken van deze…

Handful of Leaves vol. 1: An Anthology from the Digha Nikaya

Handful of Leaves vol. 1: An Anthology from the Digha Nikaya

Dit deel is het eerste in een vierdelige bloemlezing van sutta's (verhandelingen) uit de Sutta Piṭaka (mand of verzameling met verhandelingen) van de Pāli Canon.

Handful of Leaves vol. 2: An Anthology from the Majjhima Nikaya

Handful of Leaves vol. 2: An Anthology from the Majjhima Nikaya

De Majjhima Nikāya — de Middelste Verzameling — is de tweede verzameling in de Sutta Piṭaka. Zij ontleent haar naam aan de lengte van de verhandelingen die zij…

Handful of Leaves vol. 3: An Anthology from the Samyutta Nikaya

Handful of Leaves vol. 3: An Anthology from the Samyutta Nikaya

De Saṁyutta Nikāya, een verzameling van korte tot middellange verhandelingen, ontleent zijn naam aan de wijze waarop de verhandelingen zijn georganiseerd in…

Handful of Leaves vol. 4: An Anthology from the Anguttara Nikaya

Handful of Leaves vol. 4: An Anthology from the Anguttara Nikaya

De Aṅguttara Nikāya, een verzameling verhandelingen van korte tot middellange lengte, ontleent zijn naam aan de manier waarop de verhandelingen zijn gegroepeerd…

Handful of Leaves: An Anthology from the Sutta Pitaka

Handful of Leaves: An Anthology from the Sutta Pitaka

Dit alles-in-één boek bundelt alle suttaverzamelingen: de Dīgha, Majjhima, Saṁyutta, en Aṅguttara Nikāya's, evenals zes boeken uit de Khuddaka Nikāya – de…

In Simple Terms

In Simple Terms

Ajahn Chah was een meester in het gebruik van treffende en ongewone simulaties om Dhamma-onderwerpen uit te leggen. De vertalingen van deze vergelijkingen zijn…

In This Very Life: The Liberation Teachings of the Buddha

In This Very Life: The Liberation Teachings of the Buddha

De Birmese meditatiemeester Sayadaw U Pandita laat ons zien dat vrijheid zo direct is als ademhalen, zo fundamenteel als een voetstap. In dit boek beschrijft…

Inner Strength

Inner Strength

Een verzameling van 20 Dhamma Talks door Ajahn Lee, van de basisprincipes van ademmeditatie tot langere lezingen met uitgebreide metaforen over bewustzijn…

Into the Stream: A Study Guide

Into the Stream: A Study Guide

Wil je beoefening tot Ontwaken leiden, dan moet je betrouwbare maatstaven ontwikkelen om te kunnen beoordelen – welke beoefening tot stroom-intrede leidt…

Intuitive Awareness

Intuitive Awareness

Dit boek is samengesteld uit lezingen die vooral in 2001 door Ajahn Sumedho werden gegeven. De eerste editie werd oorspronkelijk gepubliceerd in 2004…

Investigating the Dhamma

Investigating the Dhamma

Dit boek bundelt acht essays van Bhikkhu Bodhi, waarvan er vijf eerder werden gepubliceerd in academische tijdschriften en boekdelen, en drie niet eerder werden…

It’s Like This

It’s Like This

Ajahn Chah was een meester in het gebruik van treffende en ongewone vergelijkingen om Dhamma-onderwerpen uit te leggen. Hij was vooral getalenteerd in het…

Itivuttaka: This was Said by the Buddha

Itivuttaka: This was Said by the Buddha

De Itivuttaka is een nieuw geactualiseerde vertaling van een verzameling van 112 korte sutta's, elk een prozapassage gevolgd door een vers.

Itivuttaka: Zo is het Gezegd

Itivuttaka: Zo is het Gezegd

De Itivuttaka is een verzameling van 112 korte leerredes, die door de Boeddha werden uitgesproken tijdens zijn verblijf in Kosambi. De Itivuttaka behoort tot de…

Just Seeing: Insight Meditation and Sense Perception

Just Seeing: Insight Meditation and Sense Perception

In welsprekende, expressieve taal verkent dit boek diepgaand de belangrijke leer van de Boeddha, "Als je ziet, zie dan alleen; als je hoort, hoor dan alleen"

Karma Q&A

Karma Q&A

K amma en wedergeboorte worden vaak opgevat als leringen over het lot en hulpeloosheid ten opzichte van onkenbare invloeden uit het verleden. In plaats van het…

Keeping the Breath in Mind

Keeping the Breath in Mind

Een fundamentele gids voor ademhalingsmeditatie en het beoefenen van de jhāna's (concentratie-absorpties) door Ajahn Lee.

Khaggavisana Sutta

Khaggavisana Sutta

De Khaggavisana-Sutta behoort tot de oudste delen van de Pali-canon. Guy Dubois is er opnieuw in geslaagd deze vroeg-boeddhistische verzen vanuit het Pali klaar…

Khuddakapatha: Korte Passages

Khuddakapatha: Korte Passages

De Khuddakapatha, een latere toevoeging aan de Pali Canon, bevat díe teksten die — vanuit het oogpunt van de Sangha — de essentie van de Leer van de Boeddha op…

Khuddakapatha: Short Passages

Khuddakapatha: Short Passages

Dit eerste boek in de Khuddaka Nikāya (Verzameling van korte verhandelingen) lijkt te zijn ontworpen als een inleiding voor beginnende monniken en nonnen.

Knowing the World

Knowing the World

In dit kleine boekje staan leringen over de aard van de geest en de wereld, gegeven door Luang Por Liem Thitadhammo. Tijdens een bezoek aan Sri Lanka in maart…

Last Days of the Buddha

Last Days of the Buddha

Op de roerende laatste reis van de Boeddha, die drie maanden beslaat, instrueert hij zijn discipelen over de elementen die nodig zijn om de Dhamma krachtig te…

Lay Buddhist Practice: The Shire Room, Uposatha Day and Rains Residence

Lay Buddhist Practice: The Shire Room, Uposatha Day and Rains Residence

Een praktische handleiding voor leken-boeddhisten over devotionele praktijken (zingen, een heiligdom inrichten, enz.), het in acht nemen van uposatha-dagen…

Living Dhamma

Living Dhamma

Dit is een verzameling van negen getranscribeerde Dhamma toespraken die Ajahn Chah zowel aan de lekengemeenschap als aan de kloostergemeenschap in Thailand…

Meditation: A Collection of Talks on Cultivating the Mind

Meditation: A Collection of Talks on Cultivating the Mind

Deze compilatie bestaat uit vijf voordrachten en drie vraag- en antwoordsessies door de befaamde Thaise leraar in de Bos Traditie, eerwaarde Ajahn Chah.

Metta: The Philosphy and Practice of Universal Love

Metta: The Philosphy and Practice of Universal Love

Het Pali woord mettā is een veelbetekenende term die liefdevolle vriendelijkheid, vriendelijkheid, welwillendheid, enz. betekent. Als deze kwaliteiten van mettā…

Mind Overcoming its Cankers

Mind Overcoming its Cankers

Mind Overcoming its Cankers van Acharya Buddharakkhita is een diepgaande uiteenzetting van de āsava’s, de mentale vervuilingen die samsāra…

Mindful of the Body: A Study Guide

Mindful of the Body: A Study Guide

Deze studiegids richt zich op de belangrijkste sutta in de Pāli Canon die handelt over de contemplatie van het lichaam: de Leerrede over Bewuste Aandacht…

Mindfulness of Breathing (Anapanasati)

Mindfulness of Breathing (Anapanasati)

A napanasati, of "bewuste aandacht gericht op de ademhaling", is een van de boeddhistische methoden van training van de geest die in de Pali Canon de meeste…

Modern Buddhist Masters

Modern Buddhist Masters

Het materiaal in dit boek is gedurende een aantal jaren verzameld of vertaald. Zij vormen een intieme registratie van gesproken Dhamma, het onderricht van veel…

On Meditation

On Meditation

In dit korte werk staan enkele Dhamma talks van Ajahn Chah over meditatie. Ajahn Chah spreekt over buddho, samādhi (concentratie) en wijsheid.

Parayanavagga: De Weg naar de Andere Oever

Parayanavagga: De Weg naar de Andere Oever

De Parayanavagga, een verzameling vroeg-boeddhistische verzen, dateert uit de tijd voordat de Sangha, de monastieke orde, zich het legaat van de Boeddha…

Patipada: Venerable Acariya Mun’s Path of Practice

Patipada: Venerable Acariya Mun’s Path of Practice

Dit boek is een vertaling van de Dhutanga Kammaṭṭhāna praktijken van Ajahn Mun Bhūridatta Thera, en het werd geschreven door de eerbiedwaardige Ajahn Mahā Boowa…

Poems of the Elders: An Anthology from the Theragatha & Therigatha

Poems of the Elders: An Anthology from the Theragatha & Therigatha

Dit is een bloemlezing bestaande uit 97 gedichten uit de Theragāthā (Gedichten van de Oudere Monniken) en 34 uit de Therīgāthā (Gedichten van de Oudere Nonnen).

Practical Insight Meditation: Basic and Progressive Stages

Practical Insight Meditation: Basic and Progressive Stages

De beoefening van Vipassana of inzichtmeditatie werd door de Boeddha beschreven als de directe weg, voor het overwinnen van alle verdriet en smart en voor het…

Recognizing the Dhamma: A Study Guide

Recognizing the Dhamma: A Study Guide

De Boeddha onderwees acht principes om te herkennen wat als Dhamma en Vinaya geldt, en wat niet. Zij vormen de maatstaven waaraan de geldigheid van elke…

Right Mindfulness: Memory & Ardency on the Buddhist Path

Right Mindfulness: Memory & Ardency on the Buddhist Path

In de afgelopen decennia heeft een groeiende stroom van boeken, artikelen en leringen theorieën over de beoefening van mindfulness naar voren gebracht die…

Satipatthana Vipassana: Insight through Mindfulness

Satipatthana Vipassana: Insight through Mindfulness

Op persoonlijk verzoek van de geachte minister-president U Nu en van Thado Thiri Thudhamma Sir U Thwin, voorzitter van de Buddha Sāsanānuggaha Association…

Satipatthana: Het Pad naar Zelfrealisatie

Satipatthana: Het Pad naar Zelfrealisatie

Voor de Boeddha was het begrijpen van het eigen geest/lichaam-complex voldoende om tot inzicht en tot zelfrealisatie te komen. Beseffen hoe de geest werkt.

Satipatthana: The Direct Path to Realization

Satipatthana: The Direct Path to Realization

Het beste startpunt voor een ieder die meer wil weten over de beoefening van sati - bewuste aandacht of mindfulness. Een uitgebreide analyse van de satipatthana sutta.

Satta-Visuddhi: De Zeven Zuiveringen

Satta-Visuddhi: De Zeven Zuiveringen

De s atta-visuddhi omvat een uitgebreide analyse van de Vierde Edele Waarheid van het Theravada-boeddhisme. De satta-visuddhi ontvouwt zich voor de yogi die op…

Sotapattimagga: Het Pad van de Stroombetreder

Sotapattimagga: Het Pad van de Stroombetreder

S otapatti vormt de belangrijkste realisatie in het leven van de Theravada-yogi. Door zijn stroombetreding wordt hij een sotapanna — 'hij die de stroom…

Starting out Small

Starting out Small

In deze verzameling lezingen behandelt Ajahn Lee het soort vragen dat opkomt bij mensen die voor het eerst mediteren – Waarom mediteren? Hoe moet ik mediteren?

Still Flowing Water

Still Flowing Water

Een verzameling van acht nieuwe of grondig herziene vertalingen van Ajahn Chah's Dhamma gesprekken door Ṭhānissaro Bhikkhu. Twee ervan zijn nooit eerder in het…

Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah

Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah

Een biografie over Ajahn Chah, een van de grootste meditatieleraren binnen het Theravāda-boeddhisme van de vorige eeuw. Ajahn Chah beoefende gestaagd het pad…

Straight From the Heart

Straight From the Heart

De lezingen in deze verzameling gaan allemaal over de beoefening van meditatie, en in het bijzonder over de ontwikkeling van onderscheidingsvermogen.

Sutta Nipāta: The Discourse Group

Sutta Nipāta: The Discourse Group

Dit is een vertaling van de gehele verzameling van 72 sutta's, die enkele van de langere en beroemdste gedichten in de Pāli Canon bevat, zoals de Leerrede over…

Ten Perfections: A Study Guide

Ten Perfections: A Study Guide

Voor mensen in de moderne wereld die voor de vraag staan hoe ze de Dhamma in het dagelijks leven kunnen beoefenen, bieden de tien volmaaktheden een nuttig kader…

The All-Embracing Net of Views

The All-Embracing Net of Views

De Brahmajala, een van de belangrijkste verhandelingen van de Boeddha, weeft een net van tweeënzestig zaken waarin alle speculatieve opvattingen over het zelf…

The Autobiography of Phra Ajahn Lee

The Autobiography of Phra Ajahn Lee

Phra Ajahn Lee Dhammadharo was één van de meest vooraanstaande leraren in de Thaise bos-asceetische meditatietraditie die rond de eeuwwisseling werd opgericht…

The Bodhisattva idea: Essays on the Emergence of Mahayana

The Bodhisattva idea: Essays on the Emergence of Mahayana

Dit boek bundelt zes essays over de oorsprong en geschiedenis van het bodhisattva-ideaal en het ontstaan van het Mahāyana. De essays benaderen het onderwerp…

The Book of Protection

The Book of Protection

De wereld van de Engelstalige boeddhistische literatuur is verrijkt door de publicatie van dit boek getiteld "The Book of Protection." Dit is een vertaling door…

The Buddha and His Teachings

The Buddha and His Teachings

Dit boek is een duidelijke, gedetailleerde inleiding tot de basisleerstellingen van het boeddhisme, beschikbaar in het Engels. Het legt concepten en…

The Buddha Smiles: Humor in the Pali Canon

The Buddha Smiles: Humor in the Pali Canon

Een analyse van de stijl en functie van humor in de Pāli Canon samen met vertaalde passages uit de Canon.

The Buddha’s Ancient Path

The Buddha’s Ancient Path

In de loop der jaren zijn er vele uiteenzettingen van de leer van de Boeddha in het Engels verschenen, maar vele missen authenticiteit en geven niet correct…

The Buddha’s Path to Deliverance: A Systematic Exposition in the Words of the Sutta Pitaka

The Buddha’s Path to Deliverance: A Systematic Exposition in the Words of the Sutta Pitaka

Deze bloemlezing is een klassieker in de Pali canon en schetst het gehele traject van spirituele ontwikkeling zoals voorgeschreven in de oudste boeddhistische…

The Buddha’s Teachings: An Introduction

The Buddha’s Teachings: An Introduction

Een korte inleiding tot de basisbegrippen en waarden die aan de boeddhistische praktijk ten grondslag liggen, met speciale aandacht voor het ophelderen van veel…

The Buddhist Monastic Code I & II

The Buddhist Monastic Code I & II

Deze tweedelige set probeert een georganiseerd, gedetailleerd verslag te geven van de Vinaya-sregels en de tradities die daaromheen zijn gegroeid.

The Collected Teachings of Ajahn Chah

The Collected Teachings of Ajahn Chah

Ajahn Chah's leringen waren ontwapenend in hun directheid en inspirerend in hun relevantie. Hij zei: "Als je een beetje loslaat, zul je een beetje vrede hebben.

The Craft of the Heart

The Craft of the Heart

Dit boek, het eerste van Ajahn Lee, is ook zijn meest uitgebreide. Het behandelt alle aspecten van het pad van beoefening, van het opnemen van de vijf…

The Dhammapada

The Dhammapada

De Dhammapada is de bekendste en meest gewaardeerde tekst in de Pali Tipitaka, de heilige geschriften van het Theravada boeddhisme. Het werk is opgenomen in de…

The Discourse on the Root of Existence

The Discourse on the Root of Existence

Deze diepgaande en moeilijke verhandeling van de Boeddha heeft tot doel het concept van het ego op zijn meest fundamentele niveau bloot te leggen en te…

The Experience of Insight

The Experience of Insight

Joseph Goldstein onderwijst meditatie als een methode om de dingen te ervaren zoals ze zijn, door de opmerkelijke stroom van het bewustzijn/

The Five Mental Hindrances and Their Conquest

The Five Mental Hindrances and Their Conquest

Er zijn vele obstakels die de weg naar spirituele vooruitgang versperren, maar er zijn er vijf in het bijzonder die, onder de naam van hindernissen (nivarana)…

The Four Noble Truths

The Four Noble Truths

Een boekje met bewerkte lezingen van Ajahn Sumedho over de centrale leer van de Boeddha: dat het ongeluk van de mensheid kan overwonnen worden met spirituele…

The Four Sublime States & The Practice of Loving-Kindness (Metta)

The Four Sublime States & The Practice of Loving-Kindness (Metta)

Dit boekje bevat twee essays: Vier sublieme staten door Nyanaponika Thera en De praktijk van liefdevolle vriendelijkheid (Mettā) door Ñāṇamoli Thera. De "

The Fruits of Recluseship: The Sammannaphala Sutta and its Commentaries

The Fruits of Recluseship: The Sammannaphala Sutta and its Commentaries

In antwoord op een vraag over de vruchten van het leven van de monnik, schetst de Boeddha de gehele voortgang van de discipel vanaf de eerste stap op het pad…

The Great Discourse on Causation

The Great Discourse on Causation

De Mahanidana Sutta, "Het Grote Verhaal over Causatie", is de langste en meest gedetailleerde van de verhandelingen van de Boeddha over afhankelijk ontstaan…

The Heart of Buddhist Meditation

The Heart of Buddhist Meditation

Dit is een klassieke tekst over de essentie van boeddhistische meditatie. Het is een uitstekende, diepgaande beschrijving van mindfulnessbeoefening en de…

The Heightened Mind

The Heightened Mind

In vorige bundels van Ajahn Lee's lezingen lag de nadruk vooral op techniek. Hier ligt de nadruk meer op de houding die je moet aannemen bij het beoefenen van…

The Intelligent Heart: Five Dhamma Talks

The Intelligent Heart: Five Dhamma Talks

Een verzameling van Dhamma lezingen gepubliceerd ter ere van Ajahn Suwat's 100ste verjaardag.

The Jhanas in Theravada Buddhist Meditation

The Jhanas in Theravada Buddhist Meditation

de Theravada traditie is te lezen wat de Sutta's werkelijk zeggen over de Jhanas. Het is een pad naar Nibbana en het is op geen enkele manier ondergeschikt aan…

The Life of the Buddha

The Life of the Buddha

Deze unieke biografie is volledig samengesteld uit teksten uit de Pali canon en presenteert het oudste authentieke verslag van het leven van de Boeddha en zijn…

The Manual of Insight & The Noble Eightfold Path and Its Factors Explained

The Manual of Insight & The Noble Eightfold Path and Its Factors Explained

Wetende dat beoefenaars in het Westen grote behoefte hadden aan betrouwbare informatie over de beoefening van inzicht-meditatie, schreef de vermaarde Birmese…

The Manual of Light & The Manual of the Path to Higher Knowledge

The Manual of Light & The Manual of the Path to Higher Knowledge

Dit boek bevat twee geavanceerde uiteenzettingen over de ontwikkeling van hogere inzichtkennis door de befaamde Birmese geleerde monnik en meditatiemeester Ledi…

The Manuals of Dhamma

The Manuals of Dhamma

Dit boek is een verzameling geschriften van een bijzonder figuur in de heropleving van de leer van de Boeddha, en is een mengeling van gedetailleerde analyse…

The Meditative Mind

The Meditative Mind

Dit boek bevat tien lezingen over de meditatieve ontwikkeling van de geest, gegeven door de boeddhistische non Ayya Khema. Op een heldere en duidelijke manier…

The Noble Eightfold Path

The Noble Eightfold Path

Dit boek biedt een duidelijke, beknopte uiteenzetting van het Achtvoudige Pad dat wordt voorgeschreven om de diepe onderliggende oorzaak van lijden…

The Practice Which Leads to Nibbana

The Practice Which Leads to Nibbana

De methode die in het Pa Auk Tawya klooster wordt onderwezen om meditatie te beoefenen is gebaseerd op de uitleg van meditatie die te vinden is in het…

The Progress of Insight: A Modern Pali Treatise on Buddhist Satipatthana Meditation

The Progress of Insight: A Modern Pali Treatise on Buddhist Satipatthana Meditation

De beoefening van Vipassana of inzicht-meditatie werd door de Boeddha beschreven als de "directe weg" voor het overwinnen van alle verdriet en smart en voor het…

The Question of Bhikkhuni Ordination

The Question of Bhikkhuni Ordination

Een complete verzameling van Ṭhānissaro Bhikkhu's geschriften sinds 2009 over de geldigheid van recente pogingen om de wijding van bhikkhunī (nonnen) weer in te…

The Questions of King Milinda

The Questions of King Milinda

De Milindapanha is een van de grote klassiekers van de Pali boeddhistische literatuur, een pittige dialoog tussen de Griekse koning Milinda en de boeddhistische…

The Requisits of Enlightenment

The Requisits of Enlightenment

In deze verhandeling legt de bekende Birmese geleerde en monnik Ledi Sayadaw de bodhipakkiya dhamma uit: de 37 vereisten van verlichting.

The Roots of Good and Evil

The Roots of Good and Evil

Verlangen, haat en onwetendheid – dat zijn de drie onheilzam wortels in ons. Omgekeerd zijn de heilzam wortels: geen-verlangen (d.w.z. vrijgevigheid)…

The Skill of Release

The Skill of Release

Een selectie van Ajahn Lee's leringen, waaronder enkele volledige lezingen, enkele korte passages, en soms zelfs halve gedachten, als ze provocerend genoeg…

The Sublime Attitudes: A Study Guide on the Brahmaviharas

The Sublime Attitudes: A Study Guide on the Brahmaviharas

De sublieme houdingen ( brahmavihara's) zijn de voornaamste hart-onderrichtingen van de Boeddha – degenen die het meest direct aansluiten bij ons verlangen naar…

The Thread

The Thread

Vier korte Dhamma lezingen door Ajahn Kalyano voor bezinning en inspiratie.

The Truth of Rebirth

The Truth of Rebirth

Een korte verhandeling waarin wordt uitgelegd dat de Boeddha de leer van de wedergeboorte niet onderwees omdat hij blindelings de culturele normen van zijn tijd…

The Udana & The Itivuttaka

The Udana & The Itivuttaka

Dit boek bevat twee kleine klassiekers van de Pali Canon in één deel. De Udana, of geïnspireerde uitspraken van de Boeddha, bestaat uit tachtig verhandelingen…

The Vision of Dhamma

The Vision of Dhamma

De vooraanstaande Duitse geleerde-monnik Nyanaponika Thera legt in heldere en toegankelijke taal enkele kernpunten uit van de leer van de Boeddha. Zijn "

The Way It Is

The Way It Is

Dit boek bevat een verzameling leringen van Ajahn Sumedho gegeven aan mensen die vertrouwd zijn met de conventies van het Theravada boeddhisme en die enige…

The Way to Happiness and Peace: Understanding the Basics of Insight Meditation

The Way to Happiness and Peace: Understanding the Basics of Insight Meditation

Alle wezens overal zoeken van nature geluk, maar weinigen beseffen dat geluk alleen kan worden gevonden door het verkrijgen van innerlijke vrede.

The Way to Ultimate Calm

The Way to Ultimate Calm

Webu Sayadaw werd door velen verondersteld volledige vrede en geluk te hebben bereikt, evenals de uitroeiing van begeerte, woede en begoocheling.

The Wings to Awakening: An Anthology from the Pali Canon

The Wings to Awakening: An Anthology from the Pali Canon

Deze bloemlezing bevat meer dan 200 nieuwe vertalingen van passages uit de leer van de Boeddha, samen met commentaar om de lezer te helpen hun betekenis en…

The Word of the Buddha

The Word of the Buddha

De drie niveaus van boeddhistisch onderricht worden "voertuigen" genoemd omdat zij de leringen en methoden omvatten die ons naar verlichting zullen brengen…

Things As They Are

Things As They Are

Deze lezingen werden oorspronkelijk gehouden voor de monniken in het klooster van de eerwaarde Ācariya Mahā Boowa in Thailand. Zij gaan gedeeltelijk over…

Three Cardinal Discourses of the Buddha

Three Cardinal Discourses of the Buddha

Dit boekje bevat de eerste drie toespraken die de Boeddha gaf na zijn Ontwaken. In deze drie verhandelingen geeft de Boeddha de fundamentele…

Timeless Wisdom: Teachings on Satipatthana Vipassana Meditation Practice

Timeless Wisdom: Teachings on Satipatthana Vipassana Meditation Practice

Dit boek bevat de essentie van meer dan 50 jaar Sayadaw U Pandita's toelichting op de Satipatthana Vipassana meditatiebeoefening. De boodschap die in deze reeks…

Udāna: Exclamations

Udāna: Exclamations

Een complete vertaling van het boek van de Udāna uit de Khuddaka Nikāya collectie van de Pāli Canon. De rol van de Udāna binnen de context van de Pāli Canon is…

Udana: Geïnspireerde Uitspraken van de Boeddha

Udana: Geïnspireerde Uitspraken van de Boeddha

De Udana behoort tot de oudste constituenten van de Pali-canon. De vroeg-boeddhistische suttas die dit boek samenstellen maken deel uit van de meest…

Venerable Acariya Mun Buridatta Thera: A Spiritual Biography

Venerable Acariya Mun Buridatta Thera: A Spiritual Biography

Ajahn Mun is een groots figuur in het hedendaagse Thaise boeddhisme. Tijdens zijn leven werd hij alom vereerd voor zijn buitengewone moed en vastberadenheid in…

Vimuttimagga: The Path of Freedom

Vimuttimagga: The Path of Freedom

De Vimuttimagga (Het Pad der Vrijheid), dat als meditatiehandleiding dient, wordt algemeen beschouwd als een groot en belangrijk werk. Het is vergelijkbaar met…

Visuddhimagga (Het Pad van Zuivering)

Visuddhimagga (Het Pad van Zuivering)

De Visuddhimagga, een van de grondteksten van het boeddhisme, is een systematisch onderzoek en een samenvatting van de boeddhistische leer en meditatietechniek.

Walking Meditation

Walking Meditation

Met name binnen vipassanā-meditatie wordt (tijdens retraites) nog wel eens gebruik gemaakt van loopmeditatie. In dit boek zet Ajahn Nyanadhammo diverse…

What The Buddha Taught

What The Buddha Taught

W hat the Buddha Taught, een klassiek inleidend boek tot het boeddhisme, bevat een selectie van illustratieve teksten uit de oorspronkelijke Pali-teksten…

Where Are You Going Part 1: Rude Awakenings

Where Are You Going Part 1: Rude Awakenings

Half rauw avontuur en half inspirerende memoires, documenteert Rude Awakenings een ongewone pelgrimstocht. Twee zeer verschillende mannen – de…

Where Are You Going Part 2: Great Patient One

Where Are You Going Part 2: Great Patient One

Dit boek is een vervolg op Rude Awakenings, dat begon met het verslag van een zes maanden durende epische reis van twee Engelsen, een monnik en een leek…

Woorden van Wijsheid: De Dhammapada Zonder Exegese

Woorden van Wijsheid: De Dhammapada Zonder Exegese

De Leer van de Boeddha laat zich niet opdelen in verscheidenheid. Elke divergentie is slecht begrepen mensenwerk. Elke dualiteit een halsmisdrijf.

Yatra naar Majjhimadesa: Een Pelgrimsreis naar het Middenland

Yatra naar Majjhimadesa: Een Pelgrimsreis naar het Middenland

Dit boek beschrijft de pelgrimstocht van een kleine groep gevorderde vipassana-yogis in Majjhimadesa — het Middenland waar de Boeddha geboren werd…

Inspiratie in je inbox?

Schrijf je in en ontvang een bericht als wij nieuwe inhoud plaatsen.

Geen zorgen, we zullen je niet spammen.

(door je in te schrijven stem je in met ons privacybeleid)

Inspiratie in je inbox?

Schrijf je in en ontvang een bericht als wij nieuwe inhoud plaatsen.

Geen zorgen, we zullen je niet spammen.

(door je in te schrijven stem je in met ons privacybeleid)

Voordat je weggaat

Schrijf je in en ontvang een bericht als wij nieuwe inhoud plaatsen.

Geen zorgen, we zullen je niet spammen.

(door je in te schrijven stem je in met ons privacybeleid)