Nyanaponika Thera

The Roots of Good and Evil

The Roots of Good and Evil

Verlangen, haat en onwetendheid – dat zijn de drie onheilzam wortels in ons. Omgekeerd zijn de heilzam wortels: geen-verlangen (d.w.z. vrijgevigheid), geen-haat (liefde), en geen-onwetendheid (wijsheid).

Al onze problemen en ons lijden komen in wezen voort uit de onheilzame wortels, terwijl onze vreugde en ons geluk voortkomen uit de heilzame wortels. Het is belangrijk deze wortels te kennen en te begrijpen als we een einde willen maken aan lijden en ware vrede en geluk willen bereiken.

Dit boek legt op een indringende manier de aard van deze zes wortels uit. Het bevat uiteenzettingen van de Boeddha over dit onderwerp, samen met traditionele commentaren.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Nyanaponika Thera

Nyanaponika Thera (Siegmund Feniger) werd geboren op 21 juli 1901 in Hanau, Duitsland. Hij kwam reeds vroeg in zijn jeugd in contact met het boeddhisme en vertrok in 1936 naar Sri Lanka waar hij door de bekende Duitse monnik Nyanatiloka eerst tot novice en een jaar later tot monnik werd gewijd.

Geïnterneerd in kampen als dat van Dehra Dun in India, werkte hij tijdens de oorlogsjaren intensief aan vertalingen van Pali teksten. Niet alleen als auteur van het inmiddels tot klassieker geworden The Heart of Buddhist Meditation en van vele andere boeken en vertalingen, maar ook als medeoprichter in 1958, redacteur en president van de Buddhist Publication Society, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de internationale verspreiding van de Theravāda-leringen. Hij overleed op 19 oktober 1994 in Kandy, Sri Lanka.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276