Piyadassi Thera

The Buddha: His Life and Teaching

The Buddha: His Life and Teaching

De eeuwen verstrijken en de Boeddha lijkt toch niet zo ver weg; zijn stem fluistert in onze oren en zegt ons niet weg te lopen voor de strijd, maar deze kalm onder ogen te zien, en in het leven steeds grotere mogelijkheden te zien voor groei en vooruitgang.

De persoonlijkheid van de Boeddha telt vandaag als altijd, en iemand die zo’n indruk op het denken van de mensheid heeft gemaakt als de Boeddha, zodat zelfs vandaag de dag de gedachte aan hem iets levends en levendigs heeft, moet een wonderbaarlijk man zijn geweest – een man die, zoals Barth zegt, ‘het volmaakte toonbeeld was van kalme en lieve majesteit van oneindige tederheid voor alles wat ademt en mededogen voor alles wat lijdt, van volmaakte morele vrijheid en vrijstelling van elk vooroordeel’.

Zijn boodschap, oud en toch heel nieuw en origineel voor hen die ondergedompeld waren in metafysische subtiliteiten, sprak tot de verbeelding van de intellectuelen; zij drong diep door in de harten van de mensen.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Piyadassi Thera

Piyadassi Thera (8 juli 1914 - 18 augustus 1998) werd geboren in Kotahena in Colombo, Sri Lanka en genoot zijn opleiding aan het Nalanda College in Colombo, daarna aan de Universiteit van Sri Lanka en als onderzoeksstudent aan het Center for the Study of World Religions aan de Harvard Universiteit.

Hij is vooral bekend als een groot prediker van de Dhamma zowel in het Sinhala als in het Engels en het was op dit gebied dat zijn populariteit het grootst was. Piyadassi Thera was een van 's werelds meest vooraanstaande boeddhistische monniken, die veel gereisd heeft om de boodschap van de Boeddha-Dhamma uit te dragen, zowel naar het Oosten als naar het Westen, en hij was in staat te schrijven in een stijl die universeel aanspreekt.

Piyadassi Thera was de Sinhala redacteur bij de Buddhist Publication Society tot aan zijn dood. Samen met Nyanaponika Thera was hij een van de belangrijkste kalyāṇamittas van de bekende Amerikaanse geleerde-monnik Bhikkhu Bodhi.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276