Nyanatiloka Thera

Guide Through the Abhidhamma Pitaka

Guide Through the Abhidhamma Pitaka

Een overzicht of synposis van de zeven boeken van de geavanceerde analytische verzameling van de Pali Canon, de Abhidhamma Pitaka.

Elk van de boeken van deze verzameling wordt ingeleid door de bekende Duitse geleerde-monnik Nyanatiloka Mahathera. Het voornaamste doel van dit boek is de structuur van de Abhidhamma werken, waarvan de meeste vrij omvangrijk en complex zijn, te verduidelijken en zo de bestudering ervan te vergemakkelijken.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Nyanatiloka Thera

Nyanatiloka Mahathera (19 februari 1878 - 28 mei 1957) was de eerste continentale Europeaan in de moderne tijd die boeddhistisch monnik werd, en een van de belangrijkste westerse exponenten van het Theravada boeddhisme in de twintigste eeuw.

Geboren in Duitsland, ontwikkelde hij in zijn jeugd een grote belangstelling voor het boeddhisme en kwam naar Azië met de bedoeling toe te treden tot de boeddhistische orde. Hij ontving zijn wijding in Birma in 1903. Het grootste deel van zijn leven als monnik bracht hij door op Sri Lanka, waar hij de Island Hermitage te Dodanduwa oprichtte als klooster voor westerse monniken. Tot zijn vertalingen in het Duits behoren de Anguttara Nikaya, de Visuddhimagga, en de Milindapañha.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276