Ajahn Dune

Gifts He Left Behind: The Dhamma Legacy of Phra Ajahn Dune Atulo

Gifts He Left Behind: The Dhamma Legacy of Phra Ajahn Dune Atulo

Dit boek is een compilatie van Ajahn Dune’s korte onderricht – zuivere waarheden op het hoogste niveau, lessen en vermaningen die hij aan zijn leerlingen gaf, antwoorden op vragen, en passages uit de woorden van de Boeddha in de Canon die hij altijd graag citeerde.

Ook zijn de gebeurtenissen, locaties en mensen die erbij betrokken waren opgenomen, om te helpen de passages begrijpelijker te maken en uitnodigender om te lezen. Vertaald uit het Thais door Ṭhānissaro Bhikkhu.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Ajahn Dune

Ajahn Dune Atulo (1888-1983) werd op 22-jarige leeftijd tot monnik gewijd. Nadat hij gedesillusioneerd was geraakt door zijn leven als ongeschoolde stadsmonnik, vertrok hij om in Ubon Ratchathani te studeren, waar hij bevriend raakte met Ajahn Singh Khantiyagamo en zich opnieuw inwijdde in de Dhammayut sekte, waar hij een discipel werd van Ajahn Mun.

Na 19 jaar door de bossen en bergen van Thailand en Cambodja gezworven te hebben, kreeg Ajahn Dune het bevel van zijn superieuren om een gecombineerd studie- en meditatieklooster te leiden in Surin. Zo nam hij in 1934 het abtschap over van Wat Burapha, in het midden van de stad. Daar bleef hij tot aan zijn dood in 1983.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276