Nyanaponika Thera

The Four Sublime States & The Practice of Loving-Kindness (Metta)

The Four Sublime States & The Practice of Loving-Kindness (Metta)

Dit boekje bevat twee essays: Vier sublieme staten door Nyanaponika Thera en De praktijk van liefdevolle vriendelijkheid (Mettā) door Ñāṇamoli Thera.

De “vier sublieme staten”, bekend als de brahmavihārā’s, zijn de verheven mentale staten van liefde, mededogen, sympathieke vreugde en gelijkmoedigheid. Eerwaarde Nyanaponika geeft ons een korte beschrijving van alle vier met een sectie van contemplatie-oefeningen voor elk. Hij sluit af met een gedeelte over de onderlinge relatie van alle vier.

Eerwaarde Ñāṇamoli’s essay concentreert zich op de basis brahmavihārā van mettā, en vertaalt voor ons in zijn gebruikelijke heldere stijl de belangrijkste passages uit de Pali Canon waarin de Boeddha de beoefening van mettā onderwees.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Nyanaponika Thera

Nyanaponika Thera (Siegmund Feniger) werd geboren op 21 juli 1901 in Hanau, Duitsland. Hij kwam reeds vroeg in zijn jeugd in contact met het boeddhisme en vertrok in 1936 naar Sri Lanka waar hij door de bekende Duitse monnik Nyanatiloka eerst tot novice en een jaar later tot monnik werd gewijd.

Geïnterneerd in kampen als dat van Dehra Dun in India, werkte hij tijdens de oorlogsjaren intensief aan vertalingen van Pali teksten. Niet alleen als auteur van het inmiddels tot klassieker geworden The Heart of Buddhist Meditation en van vele andere boeken en vertalingen, maar ook als medeoprichter in 1958, redacteur en president van de Buddhist Publication Society, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de internationale verspreiding van de Theravāda-leringen. Hij overleed op 19 oktober 1994 in Kandy, Sri Lanka.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276