Piyadassi Thera

The Book of Protection

The Book of Protection

De wereld van de Engelstalige boeddhistische literatuur is verrijkt door de publicatie van dit boek getiteld “The Book of Protection.”

Dit is een vertaling door de Eerwaarde Piyadassi Maha Thera van wat bij elke Sinhalaboeddhist thuis bekend is als de Pirit Potha, wat het boek van bescherming betekent. Het bevat een verzameling sutta’s of verhandelingen uit de leer van de Boeddha en zijn bedoeld om in tempels en huizen te worden gereciteerd met als doel bescherming te verkrijgen tegen alle kwaad.

Dit wordt bereikt door met saddha of vertrouwen de deugden van de Boeddha, de Dhamma en de Sangha op te roepen waarnaar in deze verhandelingen wordt verwezen. Er zijn velen die luisteren naar het reciteren van deze verhandelingen, maar die de strekking ervan nauwelijks begrijpen en daarom moet elk voordeel dat zij er eventueel uit kunnen halen noodzakelijkerwijs gering zijn.

Deze vertaling voorziet dan ook in een lang gekoesterde behoefte, aangezien zij deze mensen zal helpen om met begrip te luisteren wanneer er pirith wordt gereciteerd.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Piyadassi Thera

Piyadassi Thera (8 juli 1914 - 18 augustus 1998) werd geboren in Kotahena in Colombo, Sri Lanka en genoot zijn opleiding aan het Nalanda College in Colombo, daarna aan de Universiteit van Sri Lanka en als onderzoeksstudent aan het Center for the Study of World Religions aan de Harvard Universiteit.

Hij is vooral bekend als een groot prediker van de Dhamma zowel in het Sinhala als in het Engels en het was op dit gebied dat zijn populariteit het grootst was. Piyadassi Thera was een van 's werelds meest vooraanstaande boeddhistische monniken, die veel gereisd heeft om de boodschap van de Boeddha-Dhamma uit te dragen, zowel naar het Oosten als naar het Westen, en hij was in staat te schrijven in een stijl die universeel aanspreekt.

Piyadassi Thera was de Sinhala redacteur bij de Buddhist Publication Society tot aan zijn dood. Samen met Nyanaponika Thera was hij een van de belangrijkste kalyāṇamittas van de bekende Amerikaanse geleerde-monnik Bhikkhu Bodhi.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276