Nyanaponika Thera

Mudita: The Buddha’s Teaching on Unselfish Joy

Mudita: The Buddha’s Teaching on Unselfish Joy

Dit boek bevat verschillende korte essays, één van de redacteur, de eerwaarde Nyanaponika, en drie van lekenbeoefenaars over een van de minder bekende en te weinig beoefende sublieme gemoedstoestanden.

Mudita, gewoonlijk vertaald als “sympathieke vreugde”, werd door de Boeddha een van de brahma-vihara’s genoemd, een van de verheven, edele toestanden van het bewustzijn.

Hoe moet het beoefend worden en wat zijn de implicaties van mudita op het spirituele pad? Deze essays gaan in op die vragen.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Nyanaponika Thera

Nyanaponika Thera (Siegmund Feniger) werd geboren op 21 juli 1901 in Hanau, Duitsland. Hij kwam reeds vroeg in zijn jeugd in contact met het boeddhisme en vertrok in 1936 naar Sri Lanka waar hij door de bekende Duitse monnik Nyanatiloka eerst tot novice en een jaar later tot monnik werd gewijd.

Geïnterneerd in kampen als dat van Dehra Dun in India, werkte hij tijdens de oorlogsjaren intensief aan vertalingen van Pali teksten. Niet alleen als auteur van het inmiddels tot klassieker geworden The Heart of Buddhist Meditation en van vele andere boeken en vertalingen, maar ook als medeoprichter in 1958, redacteur en president van de Buddhist Publication Society, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de internationale verspreiding van de Theravāda-leringen. Hij overleed op 19 oktober 1994 in Kandy, Sri Lanka.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276