Francis Story

Gleanings in Time

Gleanings in Time

Als eerbetoon aan de nagedachtenis van een dierbare en gewaardeerde vriend en van een briljante en creatieve geest, worden hier deze pagina’s uit zijn postume papieren gepresenteerd. Ze zijn geschreven in verschillende perioden van de auteur’s leven en zijn daarom Gleanings in Time genoemd – een titel voorgesteld door een zin in een van de gedichten.

Nyanaponika Thera


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Francis Story

Francis Story (ook bekend als Anagarika Sugatananda,1910-1972) werd in 1910 in Engeland geboren en maakte al vroeg in zijn leven kennis met de boeddhistische leer.

Gedurende 25 jaar woonde hij in Aziatische landen - India, Birma en Sri Lanka - waar hij de boeddhistische levensfilosofie grondig bestudeerde. Met die achtergrond en begiftigd met een scherpe analytische geest, produceerde hij een aanzienlijk aantal geschriften, verzameld en gepubliceerd in drie delen door de Buddhist Publication Society.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276