Nyanaponika Thera

Advice to Rahula: Four Discourses of the Buddha

Advice to Rahula: Four Discourses of the Buddha

Dit boek bevat een verzameling leringen die de Boeddha gaf aan zijn zoon Rahula. De eerste van de hier vertaalde teksten, de Aansporing aan Rāhula gegeven te Ambalaṭṭhikā (Ambalaṭṭhikā-Rāhulovāda Sutta), werd door de Boeddha gesproken toen Rāhula zeven jaar oud was.

Het discours heeft twee hoofdonderwerpen, waarachtigheid en mindfulness, die inderdaad de hoekstenen zijn voor de opbouw van een karakter en voor de ontwikkeling van de vermogens van de geest. 

Onze tweede tekst, de Grote Vermaning aan Rāhula (Mahā-Rāhulovāda-Sutta), tot hem gesproken toen hij achttien jaar oud was, bevat voornamelijk instructies over meditatie. In zijn 21e jaar, voordat hij een vol jaar na zijn Hogere Inwijding voltooid had, bereikte de Eerwaarde Rāhula het hoogste doel van een kluizenaarsleven, namelijk het Heiligdom (arahatta).

Dit gebeurde na de verkondiging van de derde tekst in onze verzameling, de Korte Verhandeling over Vermaning (Cūḷa-Rāhulovada-Sutta). Deze verhandeling past de drie kenmerken van alle geconditioneerd bestaan (vergankelijkheid, lijden, en niet-zelf) toe op het hele gebied van de zesvoudige zintuiglijke waarneming en alle mentale processen die daarmee verband houden.

Onze vierde tekst, de verzen uit de Sutta-Nipāta, die “Rāhula-Sutta” worden genoemd, omschrijft in het kort het leven van een monnik en de gedachten en idealen die in de geest van een monnik op de eerste plaats moeten staan. Deze verzen zijn als het ware de monnikenversie van het Mahā-Maṅgala-Sutta (“Zegeningen”).


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Nyanaponika Thera

Nyanaponika Thera (Siegmund Feniger) werd geboren op 21 juli 1901 in Hanau, Duitsland. Hij kwam reeds vroeg in zijn jeugd in contact met het boeddhisme en vertrok in 1936 naar Sri Lanka waar hij door de bekende Duitse monnik Nyanatiloka eerst tot novice en een jaar later tot monnik werd gewijd.

Geïnterneerd in kampen als dat van Dehra Dun in India, werkte hij tijdens de oorlogsjaren intensief aan vertalingen van Pali teksten. Niet alleen als auteur van het inmiddels tot klassieker geworden The Heart of Buddhist Meditation en van vele andere boeken en vertalingen, maar ook als medeoprichter in 1958, redacteur en president van de Buddhist Publication Society, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de internationale verspreiding van de Theravāda-leringen. Hij overleed op 19 oktober 1994 in Kandy, Sri Lanka.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276