Francis Story

Foundations of Buddhism: The Four Noble Truths

Foundations of Buddhism: The Four Noble Truths

Nu zijn deze waarheden, zoals we zullen zien, iets heel anders dan de gebruikelijke grondslagen van religieus geloof; zo anders zelfs dat men zich heeft afgevraagd of het boeddhisme überhaupt wel een religie is. Men heeft betwist of het een filosofie, een ethische code, een godsdienst of een wetenschap is. Feit is dat het al deze omvat en ze overstijgt. Bij uitstek is het de wetenschap van de geest.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Francis Story

Francis Story (ook bekend als Anagarika Sugatananda,1910-1972) werd in 1910 in Engeland geboren en maakte al vroeg in zijn leven kennis met de boeddhistische leer.

Gedurende 25 jaar woonde hij in Aziatische landen - India, Birma en Sri Lanka - waar hij de boeddhistische levensfilosofie grondig bestudeerde. Met die achtergrond en begiftigd met een scherpe analytische geest, produceerde hij een aanzienlijk aantal geschriften, verzameld en gepubliceerd in drie delen door de Buddhist Publication Society.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276