Nyanaponika Thera

The Greater Discourse on the Elephant-Footprint Simile

The Greater Discourse on the Elephant-Footprint Simile

Het Groot Verhaal over de olifant-voetafdruk-simile (Mahāhatthipadopama Sutta) is het 28e sutta van de Majjhima-Nikāya (Middelste Verzameling). Deze verhandeling werd uitgesproken door de grote hoofddiscipel van de Boeddha, de Eerwaarde Sāriputta, wiens wijsheid, zo wordt gezegd, alleen werd overtroffen door die van de Boeddha zelf.

Hoe diepgaand de Grote Ouderling de reikwijdte van de Vier Edele Waarheden had begrepen, wordt geïllustreerd door de verhandeling die in de volgende bladzijden wordt vertaald.

Om zijn toehoorders te doordringen van de allesomvattende reikwijdte van de Vier Edele Waarheden, begint de Eerwaarde Sāriputta met deze Waarheden te vergelijken met de grote voetafdruk van de olifant, die de voetafdruk van ieder kleiner wezen kan omvatten. Evenzo omvatten de Vier Edele Waarheden, zoals de Ouderling zegt, alles wat heilzaam is; d.w.z. alles wat werkelijk de moeite waard is om te kennen en na te volgen. Dit illustreert hij door enkele van de inzichten die in de Waarheden vervat zijn en het praktische gedrag dat uit die inzichten voortvloeit, expliciet te maken.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Nyanaponika Thera

Nyanaponika Thera (Siegmund Feniger) werd geboren op 21 juli 1901 in Hanau, Duitsland. Hij kwam reeds vroeg in zijn jeugd in contact met het boeddhisme en vertrok in 1936 naar Sri Lanka waar hij door de bekende Duitse monnik Nyanatiloka eerst tot novice en een jaar later tot monnik werd gewijd.

Geïnterneerd in kampen als dat van Dehra Dun in India, werkte hij tijdens de oorlogsjaren intensief aan vertalingen van Pali teksten. Niet alleen als auteur van het inmiddels tot klassieker geworden The Heart of Buddhist Meditation en van vele andere boeken en vertalingen, maar ook als medeoprichter in 1958, redacteur en president van de Buddhist Publication Society, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de internationale verspreiding van de Theravāda-leringen. Hij overleed op 19 oktober 1994 in Kandy, Sri Lanka.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276