Nyanaponika Thera

Abhidhamma Studies

Abhidhamma Studies

De Abhidhamma, de derde grote afdeling van de vroege boeddhistische leer, zet een revolutionair systeem van filosofische psychologie uiteen dat geworteld is in de twee boeddhistische inzichten van zelfloosheid en afhankelijke oorsprong.

In overeenstemming met de bevrijdende strekking van het vroege boeddhisme organiseert dit systeem het hele spectrum van het menselijk bewustzijn rond de twee polen van de boeddhistische leer – gebondenheid en bevrijding, Samsara en Nirvana – het beginpunt en het einddoel. Het brengt daarbij met opmerkelijke nauwgezetheid en precisie het innerlijke landschap van de geest in kaart dat doorkruist moet worden door het praktische werk van de boeddhistische meditatie.

In dit boek van baanbrekende essays probeert de eerbiedwaardige Nyanaponika Thera, een van de meest vooraanstaande exponenten van het Theravada boeddhisme van onze tijd, door te dringen onder het formidabele gezicht van de Abhidhamma en de principes ervan begrijpelijk te maken voor de bedachtzame lezer van vandaag. Zijn aandachtspunt is het Bewustzijnshoofdstuk van de Dhammasangani, het eerste boek van de Abhidhamma Pitaka.

Hij baseert zijn interpretatie op de gedetailleerde lijst van mentale factoren die de Abhidhamma gebruikt als leidraad voor psychologische analyse, en lanceert moedige verkenningen in de vele dimensies van voorwaardelijkheid, de aard van bewustzijn, de tijdelijkheid van ervaring, en de psychologische bronnen van spirituele transformatie. Innovatief en rijk aan inzichten, opent dit boek niet alleen nieuwe wegen in de academische studie van het vroege boeddhisme. Door de Abhidhamma te behandelen als een bron van inspiratie voor filosofisch en psychologisch onderzoek, toont het de voortdurende relevantie aan van het boeddhistische denken voor onze meest scherpzinnige hedendaagse pogingen om de ongrijpbare en toch zo intieme aard van het bewustzijn te begrijpen.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Nyanaponika Thera

Nyanaponika Thera (Siegmund Feniger) werd geboren op 21 juli 1901 in Hanau, Duitsland. Hij kwam reeds vroeg in zijn jeugd in contact met het boeddhisme en vertrok in 1936 naar Sri Lanka waar hij door de bekende Duitse monnik Nyanatiloka eerst tot novice en een jaar later tot monnik werd gewijd.

Geïnterneerd in kampen als dat van Dehra Dun in India, werkte hij tijdens de oorlogsjaren intensief aan vertalingen van Pali teksten. Niet alleen als auteur van het inmiddels tot klassieker geworden The Heart of Buddhist Meditation en van vele andere boeken en vertalingen, maar ook als medeoprichter in 1958, redacteur en president van de Buddhist Publication Society, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de internationale verspreiding van de Theravāda-leringen. Hij overleed op 19 oktober 1994 in Kandy, Sri Lanka.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276