Francis Story

Gods and the Universe in Buddhist Perspective

Gods and the Universe in Buddhist Perspective

Een van de beschrijvende titels die aan de Boeddha worden gegeven is die van satthā-deva-manussānaṃ, de Leraar van Goden en Mensen. Deze wordt gevonden in de vroegste teksten van de Tipiṭaka en werd door de Boeddha zelf aanvaard.

Dat de uitdrukking geen oosterse overdrijving was, maar letterlijk moet worden opgevat, wordt bevestigd door de talrijke voorvallen waarin deva’s voorkomen in de boeddhistische canonieke literatuur, waar zij, net als mensen, tot de Meester komen voor religieus onderricht.

Deze wezens, wier generieke naam deva betekent Lichtende Wezens, komen zo vaak voor dat er alle reden is voor een onderzoek naar hun aard en de precieze plaats die zij innemen in de leerstellingen van het boeddhisme.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Francis Story

Francis Story (ook bekend als Anagarika Sugatananda,1910-1972) werd in 1910 in Engeland geboren en maakte al vroeg in zijn leven kennis met de boeddhistische leer.

Gedurende 25 jaar woonde hij in Aziatische landen - India, Birma en Sri Lanka - waar hij de boeddhistische levensfilosofie grondig bestudeerde. Met die achtergrond en begiftigd met een scherpe analytische geest, produceerde hij een aanzienlijk aantal geschriften, verzameld en gepubliceerd in drie delen door de Buddhist Publication Society.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276