Pa-Auk Sayadaw

The Practice Which Leads to Nibbana

The Practice Which Leads to Nibbana

De methode die in het Pa Auk Tawya klooster wordt onderwezen om meditatie te beoefenen is gebaseerd op de uitleg van meditatie die te vinden is in het Visuddhimagga commentaar. Daarom omvat de methode verschillende stadia van beoefening die ingewikkeld en diep zijn.

Deze stadia omvatten een gedetailleerde analyse van zowel mentaliteit als materie volgens alle categorieën die in de Abhidhamma worden opgesomd en het verdere gebruik van dit begrip om het proces van Afhankelijke Ontstaan te onderscheiden zoals het zich voordoet in het Verleden, het Heden en de Toekomst. Daarom zullen mensen die niet vertrouwd zijn met de Visuddhimagga en de Abhidhamma moeite hebben om de meditatiepraktijk van Pa Auk te begrijpen en er een duidelijk beeld van te ontwikkelen. Voor buitenlanders die geen Birmaans spreken wordt dit probleem nog moeilijker gemaakt.

Deze inleiding is geschreven om deze moeilijkheden te helpen verlichten door een vereenvoudigd voorbeeld te geven van het pad van vooruitgang van een succesvolle mediteerder terwijl hij zijn meditatie ontwikkelt in Pa Auk Tawya. Wij hopen dat dit de lezer in staat zal stellen de meer gedetailleerde delen van het boek, die de eigenlijke instructies zijn voor hen die meditatie beoefenen, wat beter te begrijpen. Ook moet vanaf het begin worden benadrukt dat dit boek is bedoeld voor gebruik door mensen die daadwerkelijk een meditatiecursus in het centrum volgen onder leiding van Pa Auk Sayadaw.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Pa-Auk Sayadaw

De eerwaarde Bhaddanta Āciṇṇa, beter bekend als de Pa-Auk Sayadaw, is een Birmese Theravāda monnik, meditatieleraar en de abt van het Pa-Auk Woudklooster in Mawlamyine. Hij werd als novice ingewijd in 1944 en ontving de volledige inwijding in 1954.

Vanaf zijn noviciaat werd hij ondergedompeld in de studie van de Pāli Canon en breide geleidelijk zijn aandachtsveld uit naar meditatie, waarbij hij aanvankelijk onderricht kreeg van Mahasi Sayadaw en U Paṇḍitā. Niet lang daarna besloot Āciṇṇa ook bosmonnik te worden. In de maanden en jaren die volgden zou hij zijn meditatievaardigheden verdiepen onder de Kathitwaing, Thanlyin en Shwetheindaw Sayadaws, en uiteindelijk zijn eigen meditatiemethoden ontwikkelen, die vaak gezamenlijk worden aangeduid als de "Pa-Auk methode".

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276