Cynthia Thatcher

Just Seeing: Insight Meditation and Sense Perception

Just Seeing: Insight Meditation and Sense Perception

In welsprekende, expressieve taal verkent dit boek diepgaand de belangrijke leer van de Boeddha, “Als je ziet, zie dan alleen; als je hoort, hoor dan alleen”, zoals die van toepassing is op de beoefening van inzicht-meditatie zoals onderwezen door Mahasi Sayadaw.

Onderweg gaat het boek in op de twee soorten werkelijkheid – de uiteindelijke en de conventionele – die in de Abhidhamma worden uiteengezet. De auteur legt deze twee realiteiten uit aan de hand van het voorbeeld van een pointillistisch schilderij van Seurat dat op twee manieren kan worden bekeken. Daarnaast zijn er meditatie-instructies voor beginners, een appendix over het perceptuele proces zoals beschreven in de boeddhistische metafysica, en een kruiswoordpuzzel van Pali termen.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276