Webu Sayadaw

The Way to Ultimate Calm

The Way to Ultimate Calm

Webu Sayadaw werd door velen verondersteld volledige vrede en geluk te hebben bereikt, evenals de uitroeiing van begeerte, woede en begoocheling. Tijdens zijn leven werd hij door velen vereerd en degenen die zijn instructies in de verhandelingen in dit boek opvolgden, hadden daar veel baat bij.

De meeste van deze toespraken werden gehouden voor een groot publiek tijdens de reizen van Webu Sayadaw in het zuiden van Birma. De persoon of personen die Webu Sayadaw antwoorden zijn leken die vooraan en dicht bij hem zitten.

Omdat de toespraken extra-mporain werden gehouden, zijn ze repetitief en werden ze lichtjes bewerkt zodat ze zich beter lenen om te lezen. Er is echter voor gezorgd dat alleen duidelijke herhalingen zijn geredigeerd en alleen wanneer zij louter retorische waarde hadden. De lezer kan de verhandelingen nog steeds herhalend vinden, maar met wat geduld en “bewuste aandacht” (mindfulness) zal hij er veel inzichten in praktisch boeddhisme in ontdekken.

Webu Sayadaw’s verhandelingen zijn niet bedoeld voor de persoon die de voorkeur geeft aan de studie van boeddhistische filosofie boven de praktijk. Zijn verfrissende eenvoud, zijn geduld, zijn heerlijke gevoel voor humor, en zijn nederigheid – komen naar voren in de dialogen met zijn toehoorders. Bovendien bieden de uitspraken van de mensen in het publiek ons een glimp van hoe het boeddhisme vandaag in Birma wordt gepraktiseerd.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Webu Sayadaw

Webu Sayadaw (17 februari 1896 - 26 juni 1977) was een Theravada boeddhistische monnik en vipassanā-meester, die vooral bekend is geworden door het belang dat hij hechtte aan ijverige beoefening in plaats van aan het behalen van wetenschappelijke resultaten.

Webu Sayadaw werd geboren in Brits Birma in de buurt van Khin U township in de hedendaagse Sagaing Division. Hij volgde de gebruikelijke monnikenopleiding in de Pāli geschriften vanaf de leeftijd van negen jaar, toen hij novice werd, tot hij zevenentwintig was. Zijn kloosternaam was Kumārakassapa.

In 1923 (zeven jaar na zijn inwijding) verliet hij het klooster en bracht vier jaar in eenzaamheid door. Hij beoefende (en onderwees later) de techniek van Ānāpānasati (opmerkzaamheid van de inademing en de uitademing). Hij zei dat men, door met deze beoefening tot een zeer diep niveau van concentratie te komen, in staat is vipassanā (inzicht) te ontwikkelen in de essentiële kenmerken van alle ervaring: anicca (vergankelijkheid), anatta (egoloosheid) en dukkha (onbevredigdheid).

Webu Sayadaw was beroemd om zijn niet aflatende ijver in meditatie en om het feit dat hij het grootste deel van zijn tijd in eenzaamheid doorbracht. Hij stond erom bekend een arahant (volledig verlichte) te zijn, en er wordt gezegd dat hij nooit sliep.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276