Nyanaponika Thera

The Three Basic Facts of Existence I: Impermancence (Anicca)

The Three Basic Facts of Existence I: Impermancence (Anicca)

Als we zelfs maar een minuscuul deel van het enorme scala van het leven beschouwen, worden we geconfronteerd met zo’n enorme verscheidenheid aan levensvormen dat het niet te beschrijven valt.

Toch kunnen er drie fundamentele verklaringen worden afgelegd die geldig zijn voor al het levende bestaan, van de microbe tot de creatieve geest van een menselijk genie.

Deze gemeenschappelijke kenmerken van alle leven werden meer dan 2500 jaar geleden voor het eerst gevonden en geformuleerd door de Boeddha, die terecht “Kenner van de Werelden” (loka-vidu) werd genoemd. Het zijn de Drie Kenmerken (ti-lakkhana) van alles wat geconditioneerd is, d.w.z. afhankelijk ontstaan.

Deze drie basisfeiten van alle bestaan zijn vergankelijkheid of verandering (anicca), lijden of onbevredigendheid (dukkha) en niet-zelf of insubstantialiteit (anatta).

Het bestaan kan alleen worden begrepen als deze drie basisfeiten worden begrepen, en dit niet alleen logisch, maar in confrontatie met de eigen ervaring.

Inzicht-wijsheid (vipassanapanna), de ultieme bevrijdende factor in het boeddhisme, bestaat juist uit deze ervaring van de drie kenmerken toegepast op iemands eigen lichamelijke en mentale processen, en verdiept en gerijpt in meditatie.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Nyanaponika Thera

Nyanaponika Thera (Siegmund Feniger) werd geboren op 21 juli 1901 in Hanau, Duitsland. Hij kwam reeds vroeg in zijn jeugd in contact met het boeddhisme en vertrok in 1936 naar Sri Lanka waar hij door de bekende Duitse monnik Nyanatiloka eerst tot novice en een jaar later tot monnik werd gewijd.

Geïnterneerd in kampen als dat van Dehra Dun in India, werkte hij tijdens de oorlogsjaren intensief aan vertalingen van Pali teksten. Niet alleen als auteur van het inmiddels tot klassieker geworden The Heart of Buddhist Meditation en van vele andere boeken en vertalingen, maar ook als medeoprichter in 1958, redacteur en president van de Buddhist Publication Society, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de internationale verspreiding van de Theravāda-leringen. Hij overleed op 19 oktober 1994 in Kandy, Sri Lanka.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276