Ajahn Mun

Patipada: Venerable Acariya Mun’s Path of Practice

Patipada: Venerable Acariya Mun’s Path of Practice

Dit boek is een vertaling van de Dhutanga Kammaṭṭhāna praktijken van Ajahn Mun Bhūridatta Thera, en het werd geschreven door de eerbiedwaardige Ajahn Mahā Boowa Ñāṇasampanno Thera als een begeleidend deel bij de biografie van de eerbiedwaardige Ācariya Mun.

Dit boek bevat veel dingen die misschien niet gemakkelijk te begrijpen zijn voor de lezer die niet vertrouwd is met de theorie en praktijk van het Theravada boeddhisme. Om deze reden kan de lezer vinden dat het voor de eerste lezing beter is veel van de diepere uiteenzettingen van de Dhamma-leringen over te slaan en verder te gaan met de methoden en praktijken van de Ācariyas die hierin aan de orde komen.

Men moet echter beseffen dat men geen volledig en juist begrip kan krijgen van de manieren waarop deze Ācariyas praktiseerden zonder ook te lezen over de onderliggende redenen voor wat zij deden.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Ajahn Mun

Ajahn Mun Bhuridatta (1870-1949) was een Thaise bhikkhu uit de Isan regio die, samen met zijn mentor, Ajahn Sao Kantasīlo, de Thaise bostraditie of "Kammaṭṭhāna traditie" heeft opgericht die zich vervolgens verspreidde over Thailand en naar het buitenland.

In 1893 werd hij tot monnik gewijd. De rest van zijn leven zwierf hij door Thailand, Birma en Laos, waar hij het grootste deel van zijn leven in het bos verbleef en meditatie beoefende. Ajahn Mun beoefende solitair en strikt. Hij volgde trouw de vinaya (kloosterdiscipline) en nam ook vele van de 13 klassieke dhutanga (ascetische) praktijken in acht, zoals leven van aalmoezen, het dragen van gewaden gemaakt van afgedankte vodden, verblijven in het woud en het eten van slechts één maaltijd per dag.

Hij zocht afgelegen plaatsen in de wildernis van Thailand en Laos, vermeed de verantwoordelijkheden van het geregelde kloosterleven en bracht lange uren van de dag en de nacht door in meditatie. Ondanks zijn teruggetrokken aard trok hij een grote schare studenten aan die bereid waren de ontberingen van het bosleven te doorstaan om bij hem te studeren.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276