Voor Innerlijke Groei

Stichting Buddho, Leven in Lijn met de Dhamma

Stichting Buddho, Leven in Lijn met de Dhamma

Onze missie is mensen in staat te stellen moreel, aandachtig en betekenisvol te leven, in de geest van het Theravāda boeddhisme.

De stichting is van mening dat de methode van samatha-meditatie (concentratie-meditatie) op buddho hier een waardevolle en essentiële bijdrage aan kan leveren.

Wil je de stichting steunen? Overweeg dan een donatie.

Onze Doelstellingen

In algemene zin onderneemt buddho.org activiteiten om bovenstaande missie te realiseren. buddho.org wil in het bijzonder:

 1. De maatschappij voorzien in de behoefte voor persoonlijke bezinning, zingeving, ontwikkeling van mededogen en innerlijke spirituele ontwikkeling.
 2. Mensen doceren en inspireren om een ethisch en aandachtig leven te leiden door middel van een leefwijze in overeenstemming met de leer van de Boeddha, met de beoefening van moreel gedrag en concentratie meditatie als belangrijke activiteiten.
 3. De meditatiemethode die buddhānussati heet, specifiek samatha-meditatie op buddho, bekender maken en de beoefening ervan ondersteunen en bevorderen.
 4. Het bestuderen van de boeddhistische filosofie in de traditie van het Theravāda boeddhisme, waaronder de Abhidhamma, bevorderen en ondersteunen.
 5. Middels oprichting, bevordering en beheer van meditatiegroepen en -centra iedereen de mogelijkheid bieden de boeddhistische spirituele leer te bestuderen en beoefenen.
 6. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

Hoe Wij Dit Willen Bewerkstelligen

 1. Jaarlijks een dag(deel) of dagen te organiseren ter verdieping van kennis en beoefening en/of om belangrijke kernwaarden te benadrukken en belangrijke gebeurtenissen te herdenken.
 2. Met regelmaat meditatieretraites te organiseren, om meditatie beter bekend te maken en verdere persoonlijke verdieping te faciliteren.
 3. Middels persoonlijke begeleiding deelnemers aan te sporen tot een dagelijkse meditatiepraktijk en integratie van meditatie in het dagelijks beroeps- en gezinsleven.
 4. Maandelijks bijeenkomsten te organiseren, met meditatie en bespreking van het boeddhisme, waarbij de principes van een boeddhistische levenswijze worden herhaald.
 5. Het beheren van een website waarop informatie over de meditatiemethode en boeddhistische filosofie te vinden is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Via de website wordt iedereen in de gelegenheid gesteld contact op te nemen voor meer informatie, kennismaking, beoefening of gesprekken over zingeving.
 6. Het streven naar het verwerven van inkomsten enkel uit donaties, zonder vaste bijdrage, om ook minder draagkrachtigen toegang te bieden tot de meditatie en boeddhistische filosofie.
 7. Het faciliteren van ruimte voor de bovenstaande activiteiten door huur dan wel (mits mogelijk) aankoop van geschikte locaties.
 8. Het faciliteren van meditatieleraren voor de begeleiding van bovenstaande.
 9. Het openstaan voor samenwerking met andere lichamen die hetzelfde doel beogen.

Oprichtingsdatum: 13-6-2019
KvK-nummer: 75081350
RSIN: 860134568
ANBI-status: toegekend

Bestuurders met hun functie:
De heer H. Schreuder, voorzitter
De heer W. Doorn,  secretaris, tevens vervangend voorzitter
De heer M. le Comte, penningmeester
De heer R. van Giels, bestuurslid

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding. Incidenteel wordt reiskostenvergoeding uitbetaald. Hun bijdrage is geheel op vrijwillige basis. De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Beleidsplan
Beleidsplan 2019-2024

Financieel Jaarverslag
Financieel Jaarverslag buddho.org 2022