Ajahn Sumedho

Intuitive Awareness

Intuitive Awareness

Dit boek is samengesteld uit lezingen die vooral in 2001 door Ajahn Sumedho werden gegeven. De eerste editie werd oorspronkelijk gepubliceerd in 2004, maar is al lang niet meer in druk.

Deze nieuwe uitgave is nagekeken op typografische fouten en herwerkt, en er is wat herbewerking gebeurd. De Dhamma-inhoud is echter niet veranderd. De gesprekken zijn getranscribeerd, geredigeerd en nagelezen door verschillende leden van de sangha en mensen uit de bredere gemeenschap, en verschillende mensen hebben geholpen bij het maken van de omslag. De samenstellers willen hun diepe dankbaarheid uitspreken voor alle genereuze en goedhartige inspanningen om deze lezingen in boekvorm beschikbaar te maken.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Ajahn Sumedho

Ajahn Sumedho (geboren als Robert Karr Jackman, 27 juli 1934) is een van de oudste westerse vertegenwoordigers van de Thaise woudtraditie van het Theravada boeddhisme en voormalig discipel van Ajahn Chah. Hij was abt van het Amaravati Boeddhistisch Klooster in Groot-Brittannië, vanaf de inwijding in 1984 tot aan zijn pensionering in 2010.

Ajahn Sumedho is een bhikkhu sinds 1967 en wordt beschouwd als een sleutelfiguur in de overdracht van de leer van de Boeddha naar het Westen. Ajahn Sumedho is een prominent figuur in de Thaise woudtraditie. Zijn leringen zijn zeer direct, praktisch, eenvoudig, en nuchter. In zijn lezingen en preken legt hij de nadruk op de kwaliteit van onmiddellijk intuïtief bewustzijn en de integratie van dit soort bewustzijn in het dagelijkse leven.

Zoals de meeste leraren van de Woud-traditie vermijdt Ajahn Sumedho intellectuele abstracties van de boeddhistische leringen en concentreert hij zich bijna uitsluitend op de praktische toepassingen ervan, d.w.z. het ontwikkelen van bewustzijn en wijsheid in het dagelijkse leven. Zijn meest consequente advies kan geparafraseerd worden als de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn, eerder dan zoals we willen of niet willen dat ze zijn ("Op dit ogenblik is het zo…").

Hij staat bekend om zijn innemende en geestige communicatiestijl, waarin hij zijn toehoorders uitdaagt om zelf te oefenen en te zien. Studenten hebben opgemerkt dat hij zijn toehoorders betrekt met een aanstekelijk gevoel voor humor, doordrenkt met veel liefdevolle vriendelijkheid, waarbij hij vaak grappige anekdotes uit zijn ervaringen als monnik verweeft in zijn lezingen over meditatiebeoefening en hoe het leven te ervaren ("Alles hoort erbij").

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276