Piyadassi Thera

The Buddha’s Ancient Path

The Buddha’s Ancient Path

In de loop der jaren zijn er vele uiteenzettingen van de leer van de Boeddha in het Engels verschenen, maar vele missen authenticiteit en geven niet correct weer wat de Boeddha onderwees.

Vandaar de behoefte aan dit authentieke en veelomvattende boek, gebaseerd op de Vier Edele Waarheden, die de centrale opvatting van het boeddhisme vormen, en het Edele Achtvoudige Pad, dat het boeddhisme in de praktijk is.

Dit is een boek over fundamenteel boeddhisme met een verschil, want het is geschreven door een monnik die afkomstig is uit Sri Lanka, een geleerde en een bekend leraar. Hij heeft de Pali Canon en de commentaren onder handbereik, zodat het boek vol staat met toepasselijke verhalen en citaten van wat de Boeddha heeft gezegd – vele daarvan zijn elders in het Engels moeilijk te vinden.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Piyadassi Thera

Piyadassi Thera (8 juli 1914 - 18 augustus 1998) werd geboren in Kotahena in Colombo, Sri Lanka en genoot zijn opleiding aan het Nalanda College in Colombo, daarna aan de Universiteit van Sri Lanka en als onderzoeksstudent aan het Center for the Study of World Religions aan de Harvard Universiteit.

Hij is vooral bekend als een groot prediker van de Dhamma zowel in het Sinhala als in het Engels en het was op dit gebied dat zijn populariteit het grootst was. Piyadassi Thera was een van 's werelds meest vooraanstaande boeddhistische monniken, die veel gereisd heeft om de boodschap van de Boeddha-Dhamma uit te dragen, zowel naar het Oosten als naar het Westen, en hij was in staat te schrijven in een stijl die universeel aanspreekt.

Piyadassi Thera was de Sinhala redacteur bij de Buddhist Publication Society tot aan zijn dood. Samen met Nyanaponika Thera was hij een van de belangrijkste kalyāṇamittas van de bekende Amerikaanse geleerde-monnik Bhikkhu Bodhi.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276