Ajahn Chah

The Collected Teachings of Ajahn Chah

The Collected Teachings of Ajahn Chah

Ajahn Chah’s leringen waren ontwapenend in hun directheid en inspirerend in hun relevantie. Hij zei: “Als je een beetje loslaat, zul je een beetje vrede hebben. Als je veel loslaat, zul je veel vrede hebben. En als je volledig loslaat, zul je volledige vrede hebben.”

Wanneer men de dikte van dit boek opmerkt, zou de lezer zich kunnen afvragen waarom, als de leringen zo eenvoudig zijn, er zoveel woorden nodig zijn om ze uit te drukken. Dit is omdat we zoveel manieren hebben om verwarring te scheppen. Ajahn Chah kende de plaats van de volmaakte vrede en was tevreden om daarin te vertoeven. Toch was hij ook onvermoeibaar in zijn pogingen om begeleiding te geven aan anderen. Met hem samenleven voelde soms aan als gewenkt worden naar die plaats van gemak, een uitnodiging om te genieten van de vruchten van de praktijk; maar vaker voelde het aan alsof hij naast ons de weg bewandelde.

Bij hem in de buurt zijn, was als bij de best mogelijke vriend zijn. Wanneer wij onhandig waren of fouten maakten, lachte hij ons niet uit, maar lachte hij met ons mee. Als we last hadden van twijfels, vermaande hij ons niet wegens gebrek aan geloof, maar sprak hij over tijden dat hij zo veel twijfelde dat hij dacht dat zijn hoofd zou barsten. En als hij ons wilde inspireren tot ijver in de praktijk, zat hij met ons in meditatie, chantte hij met ons en werkte hij met ons. Ons gestuntel en geklungel werden nooit veroordeeld, maar bekeken op een manier die waardigheid bracht in onze worstelingen, geen wanhoop. Ajahn Chah’s aanmoediging om los te laten was noch een techniek, noch een wondermiddel; het was eerder het delen van het licht dat hij in zijn eigen praktijk gevonden had, zodat ook wij de richting zouden vinden naar vrijheid van lijden.

Je zult in de leringen in dit boek geen handboek over het boeddhisme vinden. Noch zal je hier antwoorden vinden op al je problemen. Het doel van Ajahn Chah’s onderricht is ons in contact te brengen met onze eigen diepste vragen en ons te helpen naar die vragen te luisteren, geduldig en vriendelijk, tot de weg vooruit zich openbaart.

De gesprekken in dit boek werden enkele jaren geleden opgenomen, getranscribeerd en vertaald en zijn daarom enigszins verwijderd van hun bron. Nochtans, indien gelezen met een ontvankelijk hart en een geconcentreerde geest, bieden deze “aanwijzingen” naar de waarheid waardevolle inspiratie en onderricht. Ajahn Chah’s nederigheid, vreugde en wijsheid schijnen door zijn woorden en verlichten het pad dat we bewandelen.

Het is nu bijna twintig jaar geleden dat Ajahn Chah overleed. Met de steun van gulle sponsors hebben we deze gelegenheid te baat genomen om alle voor vrije verspreiding beschikbare lezingen in het Engels samen te brengen en ze te presenteren in een vorm waarvan we hopen dat ze gemakkelijk toegankelijk zal zijn voor al diegenen die zich tot vrede aangetrokken voelen.

– Voorwoord van Ajahn Munindo


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Ajahn Chah

De Eerwaarde Ajahn Chah Subhaddo (17 juni 1918 – 16 januari 1992), was een invloedrijke meditatieleraar binnen het boeddhisme en de oprichter van twee grote kloosters in de Thaise bostraditie.

Hij werd gerespecteerd en was geliefd in zijn eigen land als een man met grote wijsheid, en was instrumenteel in het vestigen van het Theravāda-boeddhisme in het Westen. Beginnend in 1979 met het oprichten van Cittaviveka (beter bekent als Chithurst Buddhist Monastery) in Groot Brittannië, heeft de Thaise bostraditie van Ajahn Chah zich door heel Europa, de VS en het Britse Gemeengoed verspreid.

De ‘Dhamma-talks’ van Ajahn Chah zijn opgenomen en vertaald in verschillende talen. Hij stond bekend om zijn simpele en heldere presentatie van de Dhamma, die zowel de lokale dorpelingen als de hoogste sociale klasse in Bangkok inspireerde. 

Hij stond ook bekend als de meester met de meeste westerse monnik-discipelen, waarvoor hij een apart klooster (Wat Pah Nanachat) opende vlakbij zijn eigen klooster Wat Nong Pah Pong. Meer dan een miljoen mensen, waaronder de Thaise Koninklijke familie, kwamen op de begrafenis van Ajahn Chah in 1992. Hij heeft een erfenis aan ‘Dhamma-talks’, leerlingen en kloosters nagelaten.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276