Khantipalo

Banner of the Arahants

Banner of the Arahants

Dit boek behandelt in grote lijnen, maar met veel interessante verhalen en voorbeelden, de geschiedenis en ontwikkeling van de Sangha, de boeddhistische orde van monniken en nonnen, vanaf het begin in de tijd van de Boeddha tot heden.

Veel van de informatie in dit boek is wijd verspreid in veel verschillende werken of is het resultaat van de eigen ervaring van de auteur als boeddhistische monnik in India, Sri Lanka en Thailand.

Het hoofdstuk over de Sangha in de belangrijkste boeddhistische landen van Zuidoost- en Zuid-Azië bevat informatie die elders niet beschikbaar is, terwijl het hoofdstuk over bhikkhunis, de boeddhistische nonnen, uniek is in zijn dekking. Er worden vertalingen gegeven van enkele van de inspirerende verzen van de verlichte discipelen van de Boeddha en de auteur laat zien hoe deze levende traditie van verlichte leraren tot op de dag van vandaag doorwerkt.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Khantipalo

Khantipalo (Laurence Mills), geboren in Londen in 1932, las tijdens zijn diensttijd aan het Suezkanaal een boek over boeddhisme dat hem inspireerde tot een leven gewijd aan boeddhistische studies.

Hij reisde naar India en Zuidoost-Azië en werd uiteindelijk monnik in de Thaise Dhammayuttika Nikaya. Hij werd een zeer bekwaam Pali-geleerde en publiceerde een groot aantal invloedrijke boeken en artikelen over het boeddhisme.

Na dertig jaar Theravada monnik te zijn geweest, waaronder lange perioden als kluizenaar in het bos, trok hij zich terug om verder onderzoek te doen naar het Mahayana boeddhisme, in het bijzonder naar de Tibetaanse Dzogchen traditie. In 1973 richtte hij Wat Buddha Dhamma op in New South Wales, en in 1991 het Bodhicitta Buddhist Centre in Queensland. Hij is een van de grondleggers van het boeddhisme in Australië en staat bekend om zijn inspirerende beoefening en onderwijs.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276