Nyanaponika Thera

Three Cardinal Discourses of the Buddha

Three Cardinal Discourses of the Buddha

Dit boekje bevat de eerste drie toespraken die de Boeddha gaf na zijn Ontwaken. In deze drie verhandelingen geeft de Boeddha de fundamentele, kardinale leringen weer over de Vier Edele Waarheden, waarvan al zijn leringen afstammen en waarnaar zij allemaal terugverwijzen.

In zijn eerste verhandeling, het Verhandeling over In Beweging Brengen van het Wiel van de Dhamma (Dhamma-cakka-pavattana-sutta), toont hij deze viervoudige Waarheid als iets dat hier en nu voor zichzelf gerealiseerd en geverifieerd moet worden; in het tweede, het Vertoog over Geen-Zelf (Anatta-lakkhaṇa-sutta), onthult hij de tegenstrijdigheden die alle denkbeelden over het “zelf” infecteren; en in het derde, de Vuurrede (Āditta-pariyāya-sutta), toont hij aan dat wereldse, onwetende zintuiglijke ervaring brandt van het vuur van hebzucht, haat en begoocheling.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Nyanaponika Thera

Nyanaponika Thera (Siegmund Feniger) werd geboren op 21 juli 1901 in Hanau, Duitsland. Hij kwam reeds vroeg in zijn jeugd in contact met het boeddhisme en vertrok in 1936 naar Sri Lanka waar hij door de bekende Duitse monnik Nyanatiloka eerst tot novice en een jaar later tot monnik werd gewijd.

Geïnterneerd in kampen als dat van Dehra Dun in India, werkte hij tijdens de oorlogsjaren intensief aan vertalingen van Pali teksten. Niet alleen als auteur van het inmiddels tot klassieker geworden The Heart of Buddhist Meditation en van vele andere boeken en vertalingen, maar ook als medeoprichter in 1958, redacteur en president van de Buddhist Publication Society, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de internationale verspreiding van de Theravāda-leringen. Hij overleed op 19 oktober 1994 in Kandy, Sri Lanka.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276