Guy E. Dubois

Udana: Geïnspireerde Uitspraken van de Boeddha

Udana: Geïnspireerde Uitspraken van de Boeddha

De Udana behoort tot de oudste constituenten van de Pali-canon. De vroeg-boeddhistische suttas die dit boek samenstellen maken deel uit van de meest oorspronkelijke geschriften van de doctrine.

Daardoor zijn het ook de meest interessante. De titel kan het best vertaald worden als ‘geïnspireerde uitspraken’ van de Boeddha. Een ‘udana‘ is een spontane uiting of verklaring op basis van een gebeurtenis, een wedervaren of een omstandigheid die zich voor zijn ogen heeft afgespeeld.

In deze uitspraken manifesteert zich dus een onloochenbare spontaneïteit en/of emotionaliteit. Het leert de toehoorder of lezer de Boeddha kennen op een heel andere manier en in een alternatieve stijl dan in de andere suttas van de Pali-canon die de verwoording zijn van weloverwogen analytische gedachten.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Guy E. Dubois

Guy E. Dubois (1947) heeft verschillende delen van de vroeg-Boeddhistische teksten in het Nederlands vertaald, van kommentaar voorzien en stelt deze gratis ter beschikking op de site van SuttaCentral. Hij is verder auteur van verschillende werken over de leer van de Boeddha. Deze zijn online te lezen, voor wie liever een echt boek in handen houdt, te bestellen op bol.com.

De auteur wil zelf zijn initiële doelstelling trouw blijven: hij wenst niets te verdienen aan Dhamma. Guy: “Wanneer er ook maar iets aan ‘winst’ gegenereerd wordt zal het onverbiddelijk naar dana gaan.” Als yogi is hij volledig ongebonden t.o.v. elke boeddhistische stroming. Zo interpreteert hij de Dhamma op een vrijgevochten manier. Als dusdanig is hij — in de letterlijke betekenis van het woord — een ‘thuisloze’, een bhikkhu, een bedelmonnik, die zijn dhutanga (praktijk) op een heel persoonlijke wijze invulling geeft. In zijn boeken combineert hij een virulente vrijzinnige levenshouding met een grote genegenheid voor de diepe inzichten van de Boeddha.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276