Piyadassi Thera

Buddhism: A Living Message

Buddhism: A Living Message

De wetenschapper heeft de uiterlijke wereld onder zijn controle gebracht, en lijkt te beloven dat hij deze wereld in een paradijs kan veranderen. Maar de mens kan zijn geest nog niet beheersen, ondanks alle verworvenheden van de wetenschap.

De Boeddha echter hield zich bezig met wezens en niet met de levenloze natuur. Zijn enige doel was het mysterie van het bestaan te ontrafelen en de wezens van hun lijden te bevrijden door hen te onderwijzen hoe zij hun geest kunnen begrijpen en beheersen. Dit boekje is een beknopte inleiding tot de Boeddha en zijn leer, geschreven door de befaamde monnik, Eerwaarde Piyadassi Thera.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Piyadassi Thera

Piyadassi Thera (8 juli 1914 - 18 augustus 1998) werd geboren in Kotahena in Colombo, Sri Lanka en genoot zijn opleiding aan het Nalanda College in Colombo, daarna aan de Universiteit van Sri Lanka en als onderzoeksstudent aan het Center for the Study of World Religions aan de Harvard Universiteit.

Hij is vooral bekend als een groot prediker van de Dhamma zowel in het Sinhala als in het Engels en het was op dit gebied dat zijn populariteit het grootst was. Piyadassi Thera was een van 's werelds meest vooraanstaande boeddhistische monniken, die veel gereisd heeft om de boodschap van de Boeddha-Dhamma uit te dragen, zowel naar het Oosten als naar het Westen, en hij was in staat te schrijven in een stijl die universeel aanspreekt.

Piyadassi Thera was de Sinhala redacteur bij de Buddhist Publication Society tot aan zijn dood. Samen met Nyanaponika Thera was hij een van de belangrijkste kalyāṇamittas van de bekende Amerikaanse geleerde-monnik Bhikkhu Bodhi.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276