Nyanaponika Thera

The Three Basic Facts of Existence: III – Egolessness (Anatta)

The Three Basic Facts of Existence: III – Egolessness (Anatta)

Dit deel over anatta vormt de afsluiting van de behandeling van De Drie Basisfeiten van het Bestaan (of De Drie Kenmerken) in de reeks The Wheel.

Hoewel de leer van de Boeddha over het niet-zelf in deze publicaties vrij vaak is behandeld, vond men dat hier wat meer materiaal moest worden aangeboden uit bronnen die voor de algemene lezer niet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Vanuit verschillende invalshoeken zullen deze essays en vertalingen licht werpen op die centrale leer van het boeddhisme, anatta.

Evenals de eerdere boeken over anicca en dukkha wordt ook dit deel afgesloten met een beknopte en systematische behandeling van het onderwerp door wijlen de eerbiedwaardige Ñanamoli Thera, die een waardevolle gids is voor zowel het bronnenmateriaal als voor een diepere studie van deze diepzinnige leer.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Nyanaponika Thera

Nyanaponika Thera (Siegmund Feniger) werd geboren op 21 juli 1901 in Hanau, Duitsland. Hij kwam reeds vroeg in zijn jeugd in contact met het boeddhisme en vertrok in 1936 naar Sri Lanka waar hij door de bekende Duitse monnik Nyanatiloka eerst tot novice en een jaar later tot monnik werd gewijd.

Geïnterneerd in kampen als dat van Dehra Dun in India, werkte hij tijdens de oorlogsjaren intensief aan vertalingen van Pali teksten. Niet alleen als auteur van het inmiddels tot klassieker geworden The Heart of Buddhist Meditation en van vele andere boeken en vertalingen, maar ook als medeoprichter in 1958, redacteur en president van de Buddhist Publication Society, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de internationale verspreiding van de Theravāda-leringen. Hij overleed op 19 oktober 1994 in Kandy, Sri Lanka.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276