Bhikkhu Anālayo

Satipatthana: The Direct Path to Realization

Satipatthana: The Direct Path to Realization

Dit boek helpt te vullen wat lang een grote leemte is geweest in de wetenschap van het vroege boeddhisme, door ons een gedetailleerde tekstuele studie te bieden van de Satipatthana Sutta, het fundamentele boeddhistische betoog over meditatiebeoefening.

Met nauwgezette grondigheid verzamelt Bhikkhu Analayo de sutta’s van de Pali canon, werken van moderne geleerden, en de leringen van hedendaagse meditatiemeesters om de rijke implicaties van deze tekst, zo beknopt in het origineel, duidelijk te maken voor hedendaagse studenten van de Dharma.

In tegenstelling tot meer populaire boeken over dit onderwerp, is hij er niet op uit om de exclusieve geldigheid van een bepaald meditatiesysteem vast te stellen tegenover andere; zijn doel is veeleer om de sutta te onderzoeken als een veelomvattende en veelzijdige bron van begeleiding die alternatieve interpretaties en benaderingen van de praktijk mogelijk maakt. Zijn analyse combineert de afstandelijke objectiviteit van de academische geleerde met de geëngageerde zorg van de beoefenaar voor wie meditatie een manier van leven is en niet alleen een onderwerp van studie.

Het boek zou zowel voor wetenschappers van het vroege boeddhisme als voor serieuze mediteerders van waarde moeten blijken te zijn. Idealiter zal het bij beide soorten lezers dezelfde heilzame synthese van wetenschap en praktijk aanmoedigen, die ten grondslag ligt aan de behandeling van het onderwerp door de auteur zelf.

– door Bhikkhu Bodhi


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Bhikkhu Anālayo

Bhikkhu Anālayo werd geboren in Duitsland in 1962, en werd een boeddhistische monnik in Sri Lanka in 1995. Hij is het meest bekend om zijn vergelijkende studies van vroege boeddhistische teksten zoals bewaard door de verschillende vroege boeddhistische tradities en voltooide een proefschrift over de Satipaṭṭhāna Sutta aan de Universiteit van Peradeniya in 2000, dat later werd gepubliceerd als Satipaṭṭhāna, the Direct Path to Realization.

Centraal in Bhikkhu Anālayo's academische activiteit blijven de theoretische en praktische aspecten van meditatie. Hij heeft verscheidene artikelen gepubliceerd over inzicht- en concentratie-meditatie en heeft hedendaagse meditatietradities in verband gebracht met hun tekstuele bronnen.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276