Khantipalo

Lay Buddhist Practice: The Shrine Room, Uposatha Day and Rains Residence

Lay Buddhist Practice: The Shrine Room, Uposatha Day and Rains Residence

Een praktische handleiding voor leken-boeddhisten over devotionele praktijken (zingen, een heiligdom inrichten, enz.), het in acht nemen van uposatha-dagen, leefregels voor leken, en basismeditatietechnieken.

Dit handboek is geschreven voor leken-boeddhisten die ver weg wonen van boeddhistische landen, of zelfs van boeddhistische tempels en genootschappen, maar zelfs waar boeddhisten het geluk hebben dichtbij een boeddhistisch centrum te zijn, zullen zij nog baat hebben bij deze oefeningen.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Khantipalo

Khantipalo (Laurence Mills), geboren in Londen in 1932, las tijdens zijn diensttijd aan het Suezkanaal een boek over boeddhisme dat hem inspireerde tot een leven gewijd aan boeddhistische studies.

Hij reisde naar India en Zuidoost-Azië en werd uiteindelijk monnik in de Thaise Dhammayuttika Nikaya. Hij werd een zeer bekwaam Pali-geleerde en publiceerde een groot aantal invloedrijke boeken en artikelen over het boeddhisme.

Na dertig jaar Theravada monnik te zijn geweest, waaronder lange perioden als kluizenaar in het bos, trok hij zich terug om verder onderzoek te doen naar het Mahayana boeddhisme, in het bijzonder naar de Tibetaanse Dzogchen traditie. In 1973 richtte hij Wat Buddha Dhamma op in New South Wales, en in 1991 het Bodhicitta Buddhist Centre in Queensland. Hij is een van de grondleggers van het boeddhisme in Australië en staat bekend om zijn inspirerende beoefening en onderwijs.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276