Francis Story

Prayer and Worship

Prayer and Worship

Gebed is een voertuig van verlangen, en verlangen is verbonden met het bedrieglijke idee van zelf-zijn. De enige veilige wens is de wens om Nibbāna te bereiken, de wens om alle begeerte en alle begoocheling die met begeerte samenhangt, weg te nemen.

Wanneer die wens vervuld is, is er niets meer te wensen over, en is de vermoeiende ronde voorbij.

En omdat gebed, of het nu effectief is of niet, niet neigt naar het uitputten van begeerte noch naar het ontwortelen van de waan van het zelf, heeft het geen belang in de Edele Discipline van de Boeddha.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Francis Story

Francis Story (ook bekend als Anagarika Sugatananda,1910-1972) werd in 1910 in Engeland geboren en maakte al vroeg in zijn leven kennis met de boeddhistische leer.

Gedurende 25 jaar woonde hij in Aziatische landen - India, Birma en Sri Lanka - waar hij de boeddhistische levensfilosofie grondig bestudeerde. Met die achtergrond en begiftigd met een scherpe analytische geest, produceerde hij een aanzienlijk aantal geschriften, verzameld en gepubliceerd in drie delen door de Buddhist Publication Society.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276