Bhikkhu Ñānamoli

Visuddhimagga (Het Pad van Zuivering)

Visuddhimagga (Het Pad van Zuivering)

De Visuddhimagga, een van de grondteksten van het boeddhisme, is een systematisch onderzoek en een samenvatting van de boeddhistische leer en meditatietechniek.

De verschillende leringen van de Boeddha die in de hele Pali canon te vinden zijn, zijn geordend in een duidelijk, allesomvattend pad dat leidt naar het uiteindelijke doel van nibbana, de staat van volledige zuivering.

Deze vertaling, die oorspronkelijk in de vijfde eeuw werd samengesteld, verschaft in het Engels inzicht in deze fundamentele tekst. In de loop van dit werk worden volledige en gedetailleerde instructies gegeven over 40 onderwerpen van meditatie gericht op concentratie (samadhi), een uitvoerige uiteenzetting van de boeddhistische Abhidhamma filosofie, en expliciete beschrijvingen van de stadia van inzicht culminerend in uiteindelijke bevrijding.

In Ahba’s klooster wordt de Visuddhimagga in zijn geheel uit het hoofd geleerd door de beste Pali-leerlingen (en dan ook nog eens in verschillende versies).


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Bhikkhu Ñānamoli

Bhikkhu Ñāṇamoli (1905 - 1960) werd geboren in Engeland en werd monnik in Sri Lanka in 1949. Gedurende de elf jaar die hij als monnik doorbracht, verwierf hij in betrekkelijk korte tijd een opmerkelijke beheersing van de Pali-taal en een brede kennis van de canonieke geschriften.

Hij wordt herinnerd om zijn betrouwbare vertalingen uit het Pali in helder Engels en zijn vertalingen van enkele van de moeilijkste teksten van het Theravada boeddhisme, waaronder Buddhaghosa's Path of Purification.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276