Nyanatiloka Thera

The Word of the Buddha

The Word of the Buddha

De drie niveaus van boeddhistisch onderricht worden “voertuigen” genoemd omdat zij de leringen en methoden omvatten die ons naar verlichting zullen brengen, net zoals voertuigen ons naar onze bestemming brengen in het dagelijks leven.

Hinayana is het basisniveau van boeddhistisch onderricht en beoefening dat gemeenschappelijk is aan alle tradities, hoewel het vaak geassocieerd wordt met de Theravada traditie. Het wordt ‘het lagere voertuig’ genoemd, maar het is niet lager in de zin dat het van minder waarde is dan de Mahayana of Vajrayana voertuigen. In plaats daarvan is het het funderingsniveau van het boeddhisme.

Net zoals een huis een stevige fundering nodig heeft om sterk te zijn, zo hebben ook de andere boeddhistische voertuigen of paden de stevige fundering nodig die het Hinayana biedt.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Nyanatiloka Thera

Nyanatiloka Mahathera (19 februari 1878 - 28 mei 1957) was de eerste continentale Europeaan in de moderne tijd die boeddhistisch monnik werd, en een van de belangrijkste westerse exponenten van het Theravada boeddhisme in de twintigste eeuw.

Geboren in Duitsland, ontwikkelde hij in zijn jeugd een grote belangstelling voor het boeddhisme en kwam naar Azië met de bedoeling toe te treden tot de boeddhistische orde. Hij ontving zijn wijding in Birma in 1903. Het grootste deel van zijn leven als monnik bracht hij door op Sri Lanka, waar hij de Island Hermitage te Dodanduwa oprichtte als klooster voor westerse monniken. Tot zijn vertalingen in het Duits behoren de Anguttara Nikaya, de Visuddhimagga, en de Milindapañha.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276