Nyanatiloka Thera

Buddhist Dictionary: A Manual of Buddhist Terms and Doctrines

Buddhist Dictionary: A Manual of Buddhist Terms and Doctrines

Vertalingen van belangrijke Pali-woorden en meditatie-termen, gerangschikt in alfabetische volgorde; definities omvatten een langere bespreking van bepaalde complexe begrippen; bronverwijzingen.

Er zijn vertalingen van zowel Engelse als Pali woorden, door elkaar. Dit is een aardig woordenboek voor iemand die belangrijke Pali woorden of termen wil kunnen opzoeken, of ze wil vinden wanneer hij alleen het Engelse equivalent kent.

Deze eerste poging tot een authentiek woordenboek van boeddhistische leerstellige termen, gebruikt in de Pāli Canon en zijn Commentaren, biedt de lezer niet slechts een oppervlakkige opsomming van belangrijke Pāli termen en hun Engelse equivalenten, maar biedt nauwkeurige en authentieke definities en verklaringen van canonieke en post-canonieke termen en leerstellingen, gebaseerd op Sutta, Abhidhamma en commentaren, geïllustreerd door talrijke citaten uit deze bronnen, zodat iedereen die dat wil, door de verschillende artikelen op intelligente wijze samen te voegen, zonder moeite een volledige uiteenzetting van de gehele leer van het boeddhisme kan samenstellen.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Nyanatiloka Thera

Nyanatiloka Mahathera (19 februari 1878 - 28 mei 1957) was de eerste continentale Europeaan in de moderne tijd die boeddhistisch monnik werd, en een van de belangrijkste westerse exponenten van het Theravada boeddhisme in de twintigste eeuw.

Geboren in Duitsland, ontwikkelde hij in zijn jeugd een grote belangstelling voor het boeddhisme en kwam naar Azië met de bedoeling toe te treden tot de boeddhistische orde. Hij ontving zijn wijding in Birma in 1903. Het grootste deel van zijn leven als monnik bracht hij door op Sri Lanka, waar hij de Island Hermitage te Dodanduwa oprichtte als klooster voor westerse monniken. Tot zijn vertalingen in het Duits behoren de Anguttara Nikaya, de Visuddhimagga, en de Milindapañha.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276