John D. Ireland

The Udana & The Itivuttaka

The Udana & The Itivuttaka

Dit boek bevat twee kleine klassiekers van de Pali Canon in één deel. De Udana, of geïnspireerde uitspraken van de Boeddha, bestaat uit tachtig verhandelingen, meestal kort, verdeeld in acht secties of hoofdstukken (vagga).

Udana verwijst naar de uitspraak, gewoonlijk in verzen, die aan het eind van elk betoog wordt gedaan en voorafgegaan wordt door de woorden: “Toen de Heer zich bewust werd van de betekenis ervan, sprak hij bij die gelegenheid deze geïnspireerde uitspraak uit.”

Udana betekent dus een geïnspireerde of plechtige uitlating die spontaan wordt opgeroepen door het begrip of het besef van de betekenis van de situatie die de aanleiding vormde.

De Itivuttaka is een verzameling van 112 inspirerende teksten in gemengd proza en vers. Volgens de commentaartraditie werden de Itivuttaka sutta’s verzameld door de vrouwelijke lekendiscipel Khujjuttara. Zij was een dienares die regelmatig naar de Boeddha ging luisteren en dan later herhaalde wat zij had gehoord aan de andere vrouwen van het paleis. Zij was een stroom-intreder geworden na haar ontmoeting met de Boeddha en bekeerde vervolgens de vrouwen van het paleis tot de leer. De verzameling van deze gezegden werd de Itivuttaka.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over John D. Ireland

John D. Ireland (1932-1998) werd geboren in Noord-Londen, Engeland. Hij werd boeddhist op achttienjarige leeftijd en begon al snel Pali te studeren.

Vanaf de jaren zestig leverde hij regelmatig bijdragen aan de boekjes in de reeks Wheel and Bodhi Leaves van de Buddhist Publication Society. Maar hij is misschien wel het meest bekend om zijn gecombineerde vertaling, The Udana & the Itivuttaka (Kandy: Buddhist Publication Society, 1997), naar aanleiding waarvan hij kort voor zijn dood aan een vriend schreef: "Ik voel dat ik tevreden zou kunnen sterven in de wetenschap dat ik iets heb gedaan om het grote geluk terug te betalen dat de Boeddha-Dhamma mij in dit leven heeft gebracht."

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276