Acharya Buddharakkhita

The Dhammapada

The Dhammapada

De Dhammapada is de bekendste en meest gewaardeerde tekst in de Pali Tipitaka, de heilige geschriften van het Theravada-boeddhisme.

Het werk is opgenomen in de Khuddaka Nikaya (“Kleine Verzameling”) van de Sutta Pitaka, maar zijn populariteit heeft het ver verheven boven de enkele niche die het in de geschriften inneemt tot de rangen van een wereld religieuze klassieker. Samengesteld in de oude Pali-taal, vormt deze slanke bloemlezing van verzen een perfect compendium van de leer van de Boeddha, dat tussen zijn kaften alle essentiële principes bevat die uitvoerig zijn uitgewerkt in de meer dan veertig delen van de Pali Canon.

Volgens de Theravada boeddhistische traditie werd elk vers in de Dhammapada oorspronkelijk door de Boeddha uitgesproken in reactie op een bepaalde episode. Verslagen hiervan en exegeses van de verzen zijn te vinden in het klassieke commentaar op het werk, dat door de grote geleerde Bhadantacariya Buddhaghosa in de vijfde eeuw n.Chr. werd samengesteld op basis van materiaal dat teruggaat tot zeer oude tijden. De inhoud van de verzen overstijgt echter de beperkte en bijzondere omstandigheden van hun oorsprong en reikt door de eeuwen heen tot verschillende soorten mensen in alle verschillende situaties van het leven.

Voor de eenvoudige en onbedorven mens is de Dhammapada een welwillende raadgever; voor de intellectueel die overbelast is, inspireren de heldere en directe leringen tot nederigheid en bezinning; voor de serieuze zoeker is het een eeuwigdurende bron van inspiratie en praktische instructie. Inzichten die in het hart van de Boeddha flitsten hebben zich gekristalliseerd in deze lichtende verzen van zuivere wijsheid. Als diepgaande uitdrukkingen van praktische spiritualiteit is elk vers een leidraad voor een juist leven. De Boeddha heeft er ondubbelzinnig op gewezen dat wie de leringen uit de Dhammapada serieus beoefent, de gelukzaligheid van emancipatie zal smaken.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Acharya Buddharakkhita

Acharya Buddharakkhita (1922-2013) was een boeddhistische monnik en schrijver. Na zijn afstuderen op het instituut van Bouwkundig Technologie te Calcutta trad hij toe tot de Indische Defensie.

Hij werkte daar ten tijde van de 2de Wereldoorlog waarna hij terugtrad om waarheid en vrijheid te vinden. Hij werd monnik in 1948. Als monnik reisde hij door heel India en onderwees ook in Sri Lanka en Birma. De eerwaarde Acharya Buddharakkhita is oprichter en president van de Maha Bodhi Society in Bangalore, India. In 1956 was hij lid van de redactieraad van de Zesde Boeddhistische Concilie in Rangoon die een complete editie van de Pali Canon uitbrachten.

Sindsdien heeft hij talrijke boeken en vertalingen van boeddhistische teksten geschreven die in veel landen zijn gepubliceerd. Het meest bekend is zijn klassieke Engelse vertaling van de Dhammapada, gepubliceerd door de BPS onder de titel The Dhammapada: The Buddha’s Path of Wisdom.  Hij bewerkt en publiceert ook Dhamma, een maandelijks tijdschrift.

Als internationaal erkende meditatiemeester heeft hij in het buitenland geleefd en onderwezen en de Buddhayoga Meditatie Sociëteit in de Verenigde Staten opgericht. Ook heeft hij Boeddhologie onderwezen aan het Nalanda Pali Postgraduate Institute, Bihar University. Geheel toegewijd om de boeddhistische principes in praktijk te brengen, heeft hij een onderscheiding gekregen voor de vele facetten van humanitaire activiteiten in zijn geboorteland India.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276