U Ba Khin

The Essentials of Buddha Dhamma in Meditative Practice

The Essentials of Buddha Dhamma in Meditative Practice

Een diepzinnig essay van buitengewone beknoptheid, helderheid en kracht, waarin de leraar van S. N. Goenka de techniek van vipassana samenvat.

Deze korte verhandeling werd door Sayagyi U Ba Khin gecomponeerd voor zijn buitenlandse studenten, die niet gemakkelijk naar Myanmar konden komen voor verdere oefening en begeleiding. Hij nam het discours ten minste tweemaal op met vroege audiorecorders. Later werd het getranscribeerd en afgedrukt in verschillende boeddhistische tijdschriften, waar de redacteuren het de titel gaven die het nu heeft.

Dit boekje bevat een levensschets van U Ba Khin en een inleidende waardering van zijn rol in de moderne verspreiding van de leer van de Boeddha.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over U Ba Khin

Ba Khin werd geboren in Yangon tijdens het Britse koloniale bewind in maart 1899. In januari 1937 ontmoette Ba Khin een leerling van Saya Thet Gyi. Thet Gyi was een rijke boer en leerling van de vermaarde meester Ledi Sayadaw, die hem anapana-sati leerde, een vorm van meditatie onderwezen door de Boeddha.

Toen Ba Khin het probeerde, ervoer hij een goede concentratie, die zoveel indruk op hem maakte dat hij besloot een volledige cursus in vipassana-meditatie te volgen die Thet Gyi hem aanbood. Ba Khin boekte goede vooruitgang en zette zijn beoefening voort tijdens regelmatige bezoeken aan het centrum van zijn leraar en ontmoetingen met Thet Gyi.

In 1941 ontmoette hij Webu Sayadaw, een monnik die algemeen erkend werd als een arahant. Webu Sayadaw was onder de indruk van Ba Khin's vaardigheid in meditatie, en drong er bij hem op aan om les te geven. De monnik was de eerste die Ba Khin aanspoorde om les te gaan geven.

In 1950 stichtte hij de Vipassana Vereniging van het Kantoor van de Boekhouder-Generaal waar leken, voornamelijk werknemers van dat kantoor, Vipassana meditatie konden leren. In 1952 werd het Internationaal Meditatie Centrum (I.M.C.) geopend in Rangoon waar vele Birmese en buitenlandse studenten onderricht kregen in de Dhamma van Ba Khin. Hij was ook actief in de planning van het Zesde Boeddhistische Concilie bekend als Chaṭṭha Saṅgāyana (Zesde Recitatie) die in 1954-56 in Yangon werd gehouden.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276