Piyadassi Thera

The Seven Factors of Enlightenment (Satta Bojjhanga)

The Seven Factors of Enlightenment (Satta Bojjhanga)

De Tipitaka, de boeddhistische canon, staat vol met verwijzingen naar de factoren van verlichting die door de Verlichte bij verschillende gelegenheden onder verschillende omstandigheden zijn uiteengezet.

In het Boek van de Verwante Gezegden, V (Samyutta Nikaya, Maha Vagga) vinden we een speciale sectie onder de titel Bojjhanga Samyutta waarin de Boeddha op verschillende manieren over de bojjhangas spreekt. In dit gedeelte lezen we een serie van drie betogen of preken die sinds de tijd van de Boeddha door boeddhisten worden gereciteerd als een bescherming (paritta of pirit) tegen pijn, ziekte en tegenspoed.

De term bojjhanga is samengesteld uit bodhi + angaBodh betekent verlichting – om precies te zijn, inzicht met betrekking tot de realisatie van de Vier Edele Waarheden. Anga betekent factoren of ledematen. Bodhi + anga (bojjhanga), betekent daarom de factoren van verlichting, of de factoren voor inzicht, wijsheid.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Piyadassi Thera

Piyadassi Thera (8 juli 1914 - 18 augustus 1998) werd geboren in Kotahena in Colombo, Sri Lanka en genoot zijn opleiding aan het Nalanda College in Colombo, daarna aan de Universiteit van Sri Lanka en als onderzoeksstudent aan het Center for the Study of World Religions aan de Harvard Universiteit.

Hij is vooral bekend als een groot prediker van de Dhamma zowel in het Sinhala als in het Engels en het was op dit gebied dat zijn populariteit het grootst was. Piyadassi Thera was een van 's werelds meest vooraanstaande boeddhistische monniken, die veel gereisd heeft om de boodschap van de Boeddha-Dhamma uit te dragen, zowel naar het Oosten als naar het Westen, en hij was in staat te schrijven in een stijl die universeel aanspreekt.

Piyadassi Thera was de Sinhala redacteur bij de Buddhist Publication Society tot aan zijn dood. Samen met Nyanaponika Thera was hij een van de belangrijkste kalyāṇamittas van de bekende Amerikaanse geleerde-monnik Bhikkhu Bodhi.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276