Bhikkhu Bodhi

Bhikkhu Bodhi

Bhikkhu Bodhi

Bhikkhu Bodhi is een boeddhistische monnik van Amerikaanse nationaliteit, geboren in New York City in 1944. Na het behalen van een doctoraat in de filosofie aan de Claremont Graduate School kwam hij naar Sri Lanka met het doel de Sangha te betreden. Hij ontving de beginnende wijding in 1972 en de hogere wijding in 1973, beide onder de eminente geleerde-monnik, Ven. Balangoda Ananda Maitreya, bij wie hij Pali en Dhamma studeerde.

Hij is de auteur van verschillende werken over het Theravāda-boeddhisme, waaronder vier vertalingen van grote Pali-sutta’s, samen met hun commentaren. Hij was jarenlang redacteur en president van de Buddhist Publication Society.

Sinds 2006 woont hij in het Chuang Yen klooster en in 2008 richtte Bhikkhu Bodhi samen met een aantal van zijn studenten Buddhist Global Relief op, een non-profit organisatie die hongerbestrijding, duurzame landbouw en onderwijs ondersteunt in landen die lijden aan chronische armoede en ondervoeding. In mei 2013 werd hij verkozen tot voorzitter van BAUS.

A Comprehensive Manual of Abhidhamma
31-12-22
-

A Comprehensive Manual of Abhidhamma

Bhikkhu Bodhi

Deze moderne vertaling van de Abhidhammattha Sangaha (Handboek van de Abhidhamma) biedt een inleiding tot de fundamentele filosofische psychologie van het…

Adittapariyaya Sutta: De Vuurrede
04-03-21

Adittapariyaya Sutta: De Vuurrede

Bhikkhu Bodhi

Op een gegeven moment verbleef de Gezegende te Gaya, in Gaya’s Hoofdstad, samen met duizend monniken. Daar sprak de Gezegende de monniken zo toe: “Monniken…

Anapanasati Sutta: Bewuste Aandacht Gericht op de Ademhaling
20-09-22

Anapanasati Sutta: Bewuste Aandacht Gericht op de Ademhaling

Bhikkhu Bodhi

Aldus heb ik gehoord. Op een gegeven moment woonde de Gezegende in Sāvatthī in het Oostelijke Park, in het Paleis van Migāra’s moeder, samen met vele zeer…

Anattalakkhana Sutta: Het Kenmerk van Geen-Zelf
10-06-21

Anattalakkhana Sutta: Het Kenmerk van Geen-Zelf

Bhikkhu Bodhi

Aldus heb ik gehoord. Op een gegeven moment leefde de Gezegende in Benares, in het Herten Park te Isiptana. Daar zei hij tegen de monniken van de groep van…

Anicca Vata Sankhāra
28-11-19

Anicca Vata Sankhāra

Bhikkhu Bodhi

Anicca vata saṅkhāra – “Tijdelijk, helaas, zijn alle formaties!” – is de uitdrukking die in de Theravāda-boeddhistische landen wordt gebruikt om de dood van een…

Arahants, Bodhisattvas en Boeddhas
09-01-20

Arahants, Bodhisattvas en Boeddhas

Bhikkhu Bodhi

Het arahant- en het bodisattva-ideaal worden vaak beschouwd als de leidende idealen van respectievelijk het Theravāda-boeddhisme en het Mahāyāna-boeddhisme.

Bhikkhu Bodhi Spreekt over de Abhidhamma (Engels)
30-04-20
50 mins

Bhikkhu Bodhi Spreekt over de Abhidhamma (Engels)

Bhikkhu Bodhi

In 2012 gaf Bhikkhu Bodhi onderwijs over de Abhidhamma in het Spirit Rock Meditation Center voor het Dedicated Practitioners Program. Luister hier naar deze…

Chiggala Sutta’s: Juk met een Gat
20-06-23

Chiggala Sutta’s: Juk met een Gat

Bhikkhu Bodhi

“Bhikkhu’s, stel dat een man een juk met een enkel gat in de grote oceaan zou gooien, en er was een blinde schildpad die eens in de honderd jaar naar de…

De Bewakers van de Wereld
10-11-23

De Bewakers van de Wereld

Bhikkhu Bodhi

Zoals de Romeinse god Janus, kijkt ieder mens tegelijkertijd in twee tegenovergestelde richtingen. Met het ene gezicht van ons bewustzijn kijken we naar binnen…

De Perfectie van het Geven
20-02-23

De Perfectie van het Geven

Bhikkhu Bodhi

De perfectie van het geven moet worden beoefend door wezens op vele manieren te helpen – door iemands geluk, bezittingen, lichaam en leven aan anderen af te…

De Vijf Spirituele Vermogens
01-08-23

De Vijf Spirituele Vermogens

Bhikkhu Bodhi

De beoefening van de leer van de Boeddha wordt meestal voorgesteld door het beeld van een reis, waarbij de acht factoren van het Edele Achtvoudige Pad de…

Dhamma en Non-Dualiteit
21-03-19

Dhamma en Non-Dualiteit

Bhikkhu Bodhi

Een van de grootste uitdagingen voor het Theravāda-boeddhisme in de afgelopen jaren is de ontmoeting tussen klassieke Theravāda vipassanā-meditatie en de ‘non…

Dhamma Reflections
01-01-23
-

Dhamma Reflections

Bhikkhu Bodhi

Deze bundel bundelt drieënvijftig essays van Bhikkhu Bodhi die eerder door de BPS werden gepubliceerd in nieuwsbrieven en andere publicaties.

Dhamma Zonder Wedergeboorte?
10-08-23

Dhamma Zonder Wedergeboorte?

Bhikkhu Bodhi

In overeenstemming met de hedendaagse nadruk op de noodzaak dat religieuze leringen persoonlijk relevant en direct verifieerbaar moeten zijn…

Dhammacakkappavattana Sutta: Het in Beweging Brengen van het Wiel van Dhamma
20-10-22

Dhammacakkappavattana Sutta: Het in Beweging Brengen van het Wiel van Dhamma

Bhikkhu Bodhi

Aldus heb ik gehoord. Op een gegeven moment verbleef de Gezegende in het Herten Park te Isipatana (verblijfsplaats vande Zieners), vlak bij Varanasi (Benares).

Een Blik op de Kalama Sutta
20-02-20

Een Blik op de Kalama Sutta

Bhikkhu Bodhi

Hier wil ik een frisse blik werpen op een vaak geciteerde verhandeling van de Boeddha, de Kalama Sutta. Deze leerrede staat bekend als “De aanwijzing van de…

Het Probleem van Subrahma
26-06-19

Het Probleem van Subrahma

Bhikkhu Bodhi

Vandaag de dag heeft een algemene afbraak van de rechtsorde, zowel in het Oosten als het Westen, een onverbiddelijk gevoel van onbehagen in ons geplant dat ons…

Introductie tot Dāna (Geven)
01-06-22

Introductie tot Dāna (Geven)

Bhikkhu Bodhi

De praktijk van geven wordt algemeen erkend als een van de meest fundamentele menselijke deugden, een eigenschap die getuigt van de diepte van iemands…

Introductie tot de Abhidhammattha Sangaha
01-12-22

Introductie tot de Abhidhammattha Sangaha

Bhikkhu Bodhi

De kern van dit huidige boek (A Comprehensive Manual of Abhidhamma: The Abhidhammattha Sangaha of Acariya Anuruddha) is een middeleeuws compendium van…

Introductie tot het Boeddhisme door Bhikkhu Bodhi (Engels)
11-06-20
460 mins

Introductie tot het Boeddhisme door Bhikkhu Bodhi (Engels)

Bhikkhu Bodhi

Deze Engelstalige video’s van Bhikkhu Bodhi omvatten een korte introductiecursus tot het boeddhisme. De cursus vond plaats in de zomer van 2018 in Woo Ju…

Investigating the Dhamma
01-01-23
-

Investigating the Dhamma

Bhikkhu Bodhi

Dit boek bundelt acht essays van Bhikkhu Bodhi, waarvan er vijf eerder werden gepubliceerd in academische tijdschriften en boekdelen, en drie niet eerder werden…

Je Verbinden met de Wijzen
20-07-23

Je Verbinden met de Wijzen

Bhikkhu Bodhi

De Maha-mangala Sutta, de Grote Verhandeling over Zegeningen, is een van de populairste boeddhistische sutta’s, opgenomen in alle standaard repertoria van Pali…

Kalmte en Inzicht in de Nikāya’s
25-06-20

Kalmte en Inzicht in de Nikāya’s

Bhikkhu Bodhi

Onderstaande is een selectie van teksten uit de Nikāyas (de oude boeddhistische geschriften) over samatha (kalmte) en vipassanā (inzicht) gekozen door Bhikkhu…

Levensstijlen en Spirituele Vooruitgang
08-08-19

Levensstijlen en Spirituele Vooruitgang

Bhikkhu Bodhi

Nieuwkomers in het boeddhisme vragen vaak of iemands levensstijl een speciale invloed heeft op zijn vermogen om verder te komen op het pad van de Boeddha…

Sīha Sutta: De Vruchten van het Geven
01-03-23

Sīha Sutta: De Vruchten van het Geven

Bhikkhu Bodhi

Op een gegeven moment verbleef de Gezegende in Vesālī in de hal met het dak met pieken in het Grote Bos. Toen benaderde Sīha de generaal de Gezegende…

Sīsapāvana Sutta: De Simsapa Grove
20-09-23

Sīsapāvana Sutta: De Simsapa Grove

Bhikkhu Bodhi

Op een gegeven moment woonde de Gezegende in Kosambi in een siṁsapa-bos. Toen nam de Gezegende een paar siṁsapa-bladeren in zijn hand en richtte zich zo tot de…

The All-Embracing Net of Views
01-01-23
-

The All-Embracing Net of Views

Bhikkhu Bodhi

De Brahmajala, een van de belangrijkste verhandelingen van de Boeddha, weeft een net van tweeënzestig zaken waarin alle speculatieve opvattingen over het zelf…

The Bodhisattva idea: Essays on the Emergence of Mahayana
01-01-23
-

The Bodhisattva idea: Essays on the Emergence of Mahayana

Bhikkhu Bodhi

Dit boek bundelt zes essays over de oorsprong en geschiedenis van het bodhisattva-ideaal en het ontstaan van het Mahāyana. De essays benaderen het onderwerp…

The Discourse on the Root of Existence
01-01-23
-

The Discourse on the Root of Existence

Bhikkhu Bodhi

Deze diepgaande en moeilijke verhandeling van de Boeddha heeft tot doel het concept van het ego op zijn meest fundamentele niveau bloot te leggen en te…

The Fruits of Recluseship: The Sammannaphala Sutta and its Commentaries
01-01-23
-

The Fruits of Recluseship: The Sammannaphala Sutta and its Commentaries

Bhikkhu Bodhi

In antwoord op een vraag over de vruchten van het leven van de monnik, schetst de Boeddha de gehele voortgang van de discipel vanaf de eerste stap op het pad…

The Great Discourse on Causation
01-01-23
-

The Great Discourse on Causation

Bhikkhu Bodhi

De Mahanidana Sutta, “Het Grote Verhaal over Causatie”, is de langste en meest gedetailleerde van de verhandelingen van de Boeddha over afhankelijk ontstaan…

The Noble Eightfold Path
31-12-22
-

The Noble Eightfold Path

Bhikkhu Bodhi

Dit boek biedt een duidelijke, beknopte uiteenzetting van het Achtvoudige Pad dat wordt voorgeschreven om de diepe onderliggende oorzaak van lijden…

Twee Benaderingen van Inzichtmeditatie
02-04-20

Twee Benaderingen van Inzichtmeditatie

Bhikkhu Bodhi

Vandaag de dag geniet het beoefenen van inzichtmeditatie mondiale populariteit, maar in het behalen van dit succes heeft het een subtiele metamorfose ondergaan.

Twee Gezichten van de Dhamma
01-11-23

Twee Gezichten van de Dhamma

Bhikkhu Bodhi

Op het eerste gezicht confronteert het boeddhisme ons als een paradox. Intellectueel gezien lijkt het een genot voor de vrijdenker: nuchter, realistisch…

Vibhanga-Sutta: Analyse
10-04-23

Vibhanga-Sutta: Analyse

Bhikkhu Bodhi

Bij Savatthī. “Bhikkhu’s, ik zal jullie het Edele Achtvoudige Pad onderwijzen en ik zal het voor jullie analyseren. Luister daarnaar en luister aandachtig…

Zuivering van het Bewustzijn
20-11-23

Zuivering van het Bewustzijn

Bhikkhu Bodhi

Een oude spreuk uit de Dhammapada vat de praktijk van de leer van de Boeddha samen in drie eenvoudige richtlijnen voor training: zich onthouden van alle kwaad…