Bhikkhu Bodhi

Sīha Sutta: De Vruchten van het Geven

Sīha Sutta: De Vruchten van het Geven

Op een gegeven moment verbleef de Gezegende in Vesālī in de hal met het dak met pieken in het Grote Bos. Toen benaderde Sīha de generaal de Gezegende, bracht hulde aan hem, ging aan één kant zitten en zei:

“Is het mogelijk, Bhante, om te wijzen op een direct zichtbare vrucht van het geven?”

“Dat is mogelijk, Sīha” zei de Gezegende.

(1) “Een schenker, Sīha, een gulle gever, is voor veel mensen dierbaar en aangenaam. Dit is een direct zichtbare vrucht van geven.”

(2) “Verder geldt dat goede mensen hun toevlucht zoeken tot een donor, een gulle gever. Ook dit is een direct zichtbare vrucht van geven.”

(3) “Verder geldt dat een schenker, een gulle gever, een goede reputatie verwerft. Ook dit is een direct zichtbare vrucht van geven.”

(4) “Verder geldt dat, welke bijeenkomst een schenker, een gulle gever, ook benadert – of het nu gaat om khattiya’s, brahmanen, huisgenoten of asceten – hij deze bijeenkomst vol vertrouwen en kalm benadert. Ook dit is een direct zichtbare vrucht van het geven.”

(5) “Verder geldt dat, met het uiteenvallen van het lichaam, na de dood, een donor, een gulle gever, herboren wordt op een goede bestemming, in een hemelse wereld. Dit is een vrucht van geven met betrekking tot toekomstige levens.”

Toen dit gezegd werd, zei Sīha de generaal tegen de Gezegende: “Bhante, ik baseer mij niet op geloof in de Gezegende met betrekking tot die vier direct zichtbare vruchten van geven die door hem zijn verklaard. Ik ken ze ook. Want ik ben een schenker, een gulle gever, en ik ben veel mensen dierbaar en aangenaam. Ik ben een donor, een gulle gever, en veel goede mensen zoeken hun toevlucht tot mij. Ik ben een donor, een gulle gever, en ik heb een goede reputatie verworven als donor, sponsor en supporter van de Sangha. Ik ben een donor, een gulle gever, en welke bijeenkomst ik ook benader – of het nu gaat om khattiya’s, brahmanen, huisgenoten of asceten – ik benader deze bijeenkomst vol vertrouwen en kalmte. Ik baseer mij niet op geloof in de Gezegende met betrekking tot deze vier direct zichtbare vruchten van geven die door hem zijn verklaard. Ik ken ze ook. Maar als de Gezegende tegen mij zegt: “Sīha, met het uiteenvallen van het lichaam, na de dood, wordt een schenker, een gulle gever, herboren op een goede bestemming, in een hemelse wereld”, dan weet ik dit niet, en hier vertrouw ik op het geloof in de Gezegende.”

“Zo is het, Sīha, zo is het! Met het uiteenvallen van het lichaam, na de dood, wordt een donor, een gulle gever, herboren op een goede bestemming, in een hemelse wereld.”

Door te geven wordt hij dierbaar en velen nemen hun toevlucht tot hem.
Hij krijgt een goede reputatie en zijn roem neemt toe.
De vrijgevige man is kalm
en gaat vol vertrouwen de bijeenkomst in.

Daarom, op zoek naar geluk,
geven wijze mensen geschenken,
nadat ze de smet van gierigheid hebben verwijderd.
Wanneer ze zich in de drievoudige hemel vestigen,
verheugen ze zich lange tijd
in gezelschap van de deva’s.

Nadat ze van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om heilzame daden te verrichten,
van hieruit, zelf-lichtgevend, zwerven ze rond in Nandana,
waar ze zich verheugen, zich verblijden en genieten,
ingericht met de vijf objecten van zintuiglijk genot.
Nadat ze het woord van de ongebonden Stabiele hebben vervuld,
verheugen de discipelen van de Gelukkige zich in de hemel.


Bovenstaande tekst is door de redactie van buddho.org naar het Nederlands vertaald. De Engelse versie, Sīha staat op suttacentral.net.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Bhikkhu Bodhi

Bhikkhu Bodhi is een boeddhistische monnik van Amerikaanse nationaliteit, geboren in New York City in 1944. Na het behalen van een doctoraat in de filosofie aan de Claremont Graduate School kwam hij naar Sri Lanka met het doel de Sangha te betreden. Hij ontving de beginnende wijding in 1972 en de hogere wijding in 1973, beide onder de eminente geleerde-monnik, Ven. Balangoda Ananda Maitreya, bij wie hij Pali en Dhamma studeerde.

Hij is de auteur van verschillende werken over het Theravāda-boeddhisme, waaronder vier vertalingen van grote Pali-sutta’s, samen met hun commentaren. Hij was jarenlang redacteur en president van de Buddhist Publication Society.

Sinds 2006 woont hij in het Chuang Yen klooster en in 2008 richtte Bhikkhu Bodhi samen met een aantal van zijn studenten Buddhist Global Relief op, een non-profit organisatie die hongerbestrijding, duurzame landbouw en onderwijs ondersteunt in landen die lijden aan chronische armoede en ondervoeding. In mei 2013 werd hij verkozen tot voorzitter van BAUS.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276