Nyanaponika Thera

Nyanaponika Thera

Nyanaponika Thera

Nyanaponika Thera (Siegmund Feniger) werd geboren op 21 juli 1901 in Hanau, Duitsland. Hij kwam reeds vroeg in zijn jeugd in contact met het boeddhisme en vertrok in 1936 naar Sri Lanka waar hij door de bekende Duitse monnik Nyanatiloka eerst tot novice en een jaar later tot monnik werd gewijd.

Geïnterneerd in kampen als dat van Dehra Dun in India, werkte hij tijdens de oorlogsjaren intensief aan vertalingen van Pali teksten. Niet alleen als auteur van het inmiddels tot klassieker geworden The Heart of Buddhist Meditation en van vele andere boeken en vertalingen, maar ook als medeoprichter in 1958, redacteur en president van de Buddhist Publication Society, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de internationale verspreiding van de Theravāda-leringen. Hij overleed op 19 oktober 1994 in Kandy, Sri Lanka.

Abhidhamma Studies
31-12-22
-

Abhidhamma Studies

Nyanaponika Thera

De Abhidhamma, de derde grote afdeling van de vroege boeddhistische leer, zet een revolutionair systeem van filosofische psychologie uiteen dat geworteld is in…

Advice to Rahula: Four Discourses of the Buddha
01-01-23
-

Advice to Rahula: Four Discourses of the Buddha

Nyanaponika Thera

Dit boek bevat een verzameling leringen die de Boeddha gaf aan zijn zoon Rahula. De eerste van de hier vertaalde teksten, de Aansporing aan Rāhula gegeven te…

Advies aan Rāhula: Vier toespraken van de Boeddha
20-08-23

Advies aan Rāhula: Vier toespraken van de Boeddha

Nyanaponika Thera

Er is u een zoon – geboren, O prins!” dit was het bericht dat prins Siddhattha bereikte toen hij terugkeerde van een rit door de stad Kapilavatthu en een dag…

Anguttara Nikaya Anthology
01-01-23
-

Anguttara Nikaya Anthology

Nyanaponika Thera

Dit boek bevat een bloemlezing van 154 geselecteerde verhandelingen uit de Pali canon. De oorspronkelijke vertaling was van Nyanaponika Thera en werd…

Devotie in het Boeddhisme
05-04-18

Devotie in het Boeddhisme

Nyanaponika Thera

De Boeddha ontmoedigde herhaaldelijk elke vorm van op hem gerichte excessieve verering. Hij wist dat een overdaad aan emotionele devotie de ontwikkeling van een…

Devotion in Buddhism: Three Essays
01-01-23
-

Devotion in Buddhism: Three Essays

Nyanaponika Thera

Religie en devotie zijn onafscheidelijk, en het boeddhisme vormt hierop geen uitzondering. Theravada, of boeddhisme gebaseerd op de Pali Tipiṭaka…

Great Disciples of the Buddha: Their Lives, Works and Legacy
01-01-23
-

Great Disciples of the Buddha: Their Lives, Works and Legacy

Nyanaponika Thera

Vierentwintig van de meest vooraanstaande discipelen van de Boeddha worden tot leven gebracht in tien hoofdstukken van rijke vertelling. Onder hen zijn monniken…

Mudita: The Buddha’s Teaching on Unselfish Joy
01-01-23
-

Mudita: The Buddha’s Teaching on Unselfish Joy

Nyanaponika Thera

Dit boek bevat verschillende korte essays, één van de redacteur, de eerwaarde Nyanaponika, en drie van lekenbeoefenaars over een van de minder bekende en te…

Stories of Old: Gathered from the Pali Commentaries
01-01-23
-

Stories of Old: Gathered from the Pali Commentaries

Nyanaponika Thera

Deze verhalen zijn verzameld uit de oude commentaren op de Pali Canon die in Sri Lanka werden samengesteld en vertaald door de eerbiedwaardige Buddhaghosa in de…

Taming the Mind: Discourses of the Buddha
01-01-23
-

Taming the Mind: Discourses of the Buddha

Nyanaponika Thera

Geselecteerde verhandelingen van de Boeddha over meditatie en het bewustzijn, samengesteld door de gerenommeerde boeddhistische monnik Nyanaponika Thera.

The Five Mental Hindrances and Their Conquest
01-01-23
-

The Five Mental Hindrances and Their Conquest

Nyanaponika Thera

Er zijn vele obstakels die de weg naar spirituele vooruitgang versperren, maar er zijn er vijf in het bijzonder die, onder de naam van hindernissen (nivarana)…

The Four Nutriments of Life
01-01-23
-

The Four Nutriments of Life

Nyanaponika Thera

Alle wezens leven van voeding – dit is, volgens de Boeddha, het enige feit over het leven dat het bovenal verdient te worden herinnerd, overwogen en begrepen.

The Four Sublime States & The Practice of Loving-Kindness (Metta)
01-01-23
-

The Four Sublime States & The Practice of Loving-Kindness (Metta)

Nyanaponika Thera

Dit boekje bevat twee essays: Vier sublieme staten door Nyanaponika Thera en De praktijk van liefdevolle vriendelijkheid (Mettā) door Ñāṇamoli Thera. De “vier…

The Greater Discourse on the Elephant-Footprint Simile
01-01-23
-

The Greater Discourse on the Elephant-Footprint Simile

Nyanaponika Thera

Het Groot Verhaal over de olifant-voetafdruk-simile (Mahāhatthipadopama Sutta) is het 28e sutta van de Majjhima-Nikāya (Middelste Verzameling).

The Heart of Buddhist Meditation
01-01-23
-

The Heart of Buddhist Meditation

Nyanaponika Thera

Dit is een klassieke tekst over de essentie van boeddhistische meditatie. Het is een uitstekende, diepgaande beschrijving van mindfulnessbeoefening en de…

The Life of Sariputta
01-01-23
-

The Life of Sariputta

Nyanaponika Thera

Sariputta is een man met een diep intellect en een sublieme natuur, een ware discipel van de Grote Leraar, wiens verhaal wij, naar ons beste vermogen…

The Power of Mindfulness
01-01-23
-

The Power of Mindfulness

Nyanaponika Thera

Dit is een commentaar op de Satipatthana mindfulness meditatie, een onderzoek naar de reikwijdte van hun aandacht en de voornaamste bronnen van hun kracht.

The Roots of Good and Evil
01-01-23
-

The Roots of Good and Evil

Nyanaponika Thera

Verlangen, haat en onwetendheid – dat zijn de drie onheilzam wortels in ons. Omgekeerd zijn de heilzam wortels: geen-verlangen (d.w.z. vrijgevigheid)…

The Simile of the Cloth, and the Discourse on Effacement
01-01-23
-

The Simile of the Cloth, and the Discourse on Effacement

Nyanaponika Thera

Deze verhandeling van de Boeddha – de zevende in de Verzameling van Middelmatige Teksten (Majjhima Nikaya) – behandelt eerst een reeks van zestien bezoedelingen…

The Snake Simile
01-01-23
-

The Snake Simile

Nyanaponika Thera

De verhandeling van de Boeddha over de Gelijkenis met de Slang (Alagaddupama Sutta) die hier wordt gepresenteerd, samen met verklarende aantekeningen die…

The Three Basic Facts of Existence I: Impermancence (Anicca)
01-01-23
-

The Three Basic Facts of Existence I: Impermancence (Anicca)

Nyanaponika Thera

Als we zelfs maar een minuscuul deel van het enorme scala van het leven beschouwen, worden we geconfronteerd met zo’n enorme verscheidenheid aan levensvormen…

The Three Basic Facts of Existence: III – Egolessness (Anatta)
01-01-23
-

The Three Basic Facts of Existence: III – Egolessness (Anatta)

Nyanaponika Thera

Dit deel over anatta vormt de afsluiting van de behandeling van De Drie Basisfeiten van het Bestaan (of De Drie Kenmerken) in de reeks The Wheel.

The Threefold Refuge
01-01-23
-

The Threefold Refuge

Nyanaponika Thera

Door daadwerkelijk en intelligent gebruik te maken van die viervoudige devotionele Weg van de Ouden, zullen wij voorkomen dat de meest populaire religieuze…

The Vision of Dhamma
31-12-22
-

The Vision of Dhamma

Nyanaponika Thera

De vooraanstaande Duitse geleerde-monnik Nyanaponika Thera legt in heldere en toegankelijke taal enkele kernpunten van de leer van de Boeddha uit. Zijn “De…

Three Cardinal Discourses of the Buddha
01-01-23
-

Three Cardinal Discourses of the Buddha

Nyanaponika Thera

Dit boekje bevat de eerste drie toespraken die de Boeddha gaf na zijn Ontwaken. In deze drie verhandelingen geeft de Boeddha de fundamentele…