Guy E. Dubois

Guy E. Dubois

Guy E. Dubois

Guy E. Dubois (1947) heeft verschillende delen van de vroeg-Boeddhistische teksten in het Nederlands vertaald, van kommentaar voorzien en stelt deze gratis ter beschikking op de site van SuttaCentral. Hij is verder auteur van verschillende werken over de leer van de Boeddha. Deze zijn online te lezen, voor wie liever een echt boek in handen houdt, te bestellen op bol.com.

De auteur wil zelf zijn initiële doelstelling trouw blijven: hij wenst niets te verdienen aan Dhamma. Guy: “Wanneer er ook maar iets aan ‘winst’ gegenereerd wordt zal het onverbiddelijk naar dana gaan.” Als yogi is hij volledig ongebonden t.o.v. elke boeddhistische stroming. Zo interpreteert hij de Dhamma op een vrijgevochten manier. Als dusdanig is hij — in de letterlijke betekenis van het woord — een ‘thuisloze’, een bhikkhu, een bedelmonnik, die zijn dhutanga (praktijk) op een heel persoonlijke wijze invulling geeft. In zijn boeken combineert hij een virulente vrijzinnige levenshouding met een grote genegenheid voor de diepe inzichten van de Boeddha.

Atthakavagga: De Vrede van de Boeddha
01-01-23
-

Atthakavagga: De Vrede van de Boeddha

Guy E. Dubois

Correspondeert de oorspronkelijke leer van de man die aan de basis lag van de Dhamma met de inzichten zoals ze door het monastieke instituut — de Sangha — in…

Beschouw Alle Ervaringen Gelijkmoedig
20-08-22

Beschouw Alle Ervaringen Gelijkmoedig

Guy E. Dubois

Gelijkmoedigheid vormt de apotheose van de brahmavihāra’s. Het is de nec plus ultra onder de ‘Vier Goddelijke Verblijven’. De eerste drie ‘Onmetelijkheden’…

Boeddha’s wijsheid
24-06-21

Boeddha’s wijsheid

Guy E. Dubois

De Buddhasāsana handelt over ‘kijken’. Over ‘zien’. Over ‘zien’ en ‘wéten’ (janami passami). Niet met de ordinaire, dagdagelijkse, zintuiglijke blik van een…

De Boeddha over Wijsheid en Bewustzijn
20-07-22

De Boeddha over Wijsheid en Bewustzijn

Guy E. Dubois

Door een kalyānamitta (goede spirituele vriend) werd me onlangs de vraag gesteld hoeveel mensen erin slagen om inzicht te ervaren in de werkelijkheid zoals ze…

De Khandha’s: De Vijf Processen Waaruit Wij Zijn Samengesteld
10-07-22

De Khandha’s: De Vijf Processen Waaruit Wij Zijn Samengesteld

Guy E. Dubois

Khandha betekent letterlijk: hoop, stapel. Een synoniem voor het begrip khandha in de Dhamma-context is: pañcupādānakkhandhā → pañca + upādāna + khandha: pañca…

Dhamma is Spontaan
01-04-21

Dhamma is Spontaan

Guy E. Dubois

Spontaan is het antoniem van vastgeroest. Het tegenovergestelde van geconditioneerd. Van gemanipuleerd. Spontaan laat niets overeind van wat de dhammanuvatti…

Dhamma: Overdenkingen bij een Ultieme Werkelijkheid
01-01-23
-

Dhamma: Overdenkingen bij een Ultieme Werkelijkheid

Guy E. Dubois

Dit is een boek over inzicht en zelfrealisatie. De auteur komt tot de vaststelling dat nibbana nooit ver weg is. Dat innerlijke vrede bestaat in het hier-en-nu.

Dhammapada: Het Pad van Waarheid
01-01-23
-

Dhammapada: Het Pad van Waarheid

Guy E. Dubois

Guy Dubois is er opnieuw in geslaagd de vroeg-boeddhistische verzen van de Dhammapada vanuit het Pali klaar en duidelijk naar het Nederlands te vertalen.

Ekayano Maggo: De Directe Weg
01-01-23
-

Ekayano Maggo: De Directe Weg

Guy E. Dubois

De Mahasatipatthana-Sutta wijst de weg naar de essentie van de boeddhistische meditatie. Hierdoor bevat dit boek de kern van Boeddha’s pad naar zelfrealisatie.

Itivuttaka: Zo is het Gezegd
01-01-23
-

Itivuttaka: Zo is het Gezegd

Guy E. Dubois

De Itivuttaka is een verzameling van 112 korte leerredes, die door de Boeddha werden uitgesproken tijdens zijn verblijf in Kosambi. De Itivuttaka behoort tot de…

Khaggavisana Sutta
01-01-23
-

Khaggavisana Sutta

Guy E. Dubois

De Khaggavisana-Sutta behoort tot de oudste delen van de Pali-canon. Guy Dubois is er opnieuw in geslaagd deze vroeg-boeddhistische verzen vanuit het Pali klaar…

Khuddakapatha: Korte Passages
31-12-22
-

Khuddakapatha: Korte Passages

Guy E. Dubois

De Khuddakapatha, een latere toevoeging aan de Pali Canon, bevat díe teksten die — vanuit het oogpunt van de Sangha — de essentie van de Leer van de Boeddha op…

Over Perceptie en Werkelijkheid
04-02-21

Over Perceptie en Werkelijkheid

Guy E. Dubois

Het leven van de Boeddha is uitgebreid met enorm veel devotie beschreven in de sutta’s. Summier komt Siddhartha’s odyssee hierop neer: hij werd geboren in de…

Over Woorden, Concepten en Inzicht
20-04-23

Over Woorden, Concepten en Inzicht

Guy E. Dubois

De essentie van onze beoefening moet liggen op inzicht in de Dhamma. In het begrijpen van de leer. Door ­– met helder begrip – diep inzicht te verwerven in het…

Parayanavagga: De Weg naar de Andere Oever
01-01-23
-

Parayanavagga: De Weg naar de Andere Oever

Guy E. Dubois

De Parayanavagga, een verzameling vroeg-boeddhistische verzen, dateert uit de tijd voordat de Sangha, de monastieke orde, zich het legaat van de Boeddha…

Satipatthana: Het Pad naar Zelfrealisatie
01-01-23
-

Satipatthana: Het Pad naar Zelfrealisatie

Guy E. Dubois

Voor de Boeddha was het begrijpen van het eigen geest/lichaam-complex voldoende om tot inzicht en tot zelfrealisatie te komen. Beseffen hoe de geest werkt.

Satta-Visuddhi: De Zeven Zuiveringen
01-01-23
-

Satta-Visuddhi: De Zeven Zuiveringen

Guy E. Dubois

De satta-visuddhi omvat een uitgebreide analyse van de Vierde Edele Waarheid van het Theravada-boeddhisme. De satta-visuddhi ontvouwt zich voor de yogi die op…

Sotapattimagga: Het Pad van de Stroombetreder
01-01-23
-

Sotapattimagga: Het Pad van de Stroombetreder

Guy E. Dubois

Sotapatti vormt de belangrijkste realisatie in het leven van de Theravada-yogi. Door zijn stroombetreding wordt hij een sotapanna — ‘hij die de stroom…

Udana: Geïnspireerde Uitspraken van de Boeddha
01-01-23
-

Udana: Geïnspireerde Uitspraken van de Boeddha

Guy E. Dubois

De Udana behoort tot de oudste constituenten van de Pali-canon. De vroeg-boeddhistische suttas die dit boek samenstellen maken deel uit van de meest…

Udayabbaya – de Ervaring van Ontstaan en Vergaan
03-02-22

Udayabbaya – de Ervaring van Ontstaan en Vergaan

Guy E. Dubois

In diepe concentratie ervaren we dat de verschijnselen zo razendsnel ontstaan en vergaan dat we ze niet kunnen grijpen. Dat ze volledig aan ons bewustzijn…

Verifieer Zélf
28-04-22

Verifieer Zélf

Guy E. Dubois

“Verifieer zélf”, zei de Boeddha tot zijn volgelingen, “of datgene wat ik vertel met waarheid correspondeert”. Hij condenseerde dit in één woord: Ehipassiko…

Vipassana: De Ontwikkeling van Inzicht
17-03-22

Vipassana: De Ontwikkeling van Inzicht

Guy E. Dubois

Vipassanā betekent letterlijk: ‘de dingen zien zoals ze werkelijk zijn’. Dit ’zien’ vergt helder begrip in de drie karakteristieken (tilakkhaṇa) van alle…

Vrij Onderzoek
01-09-22

Vrij Onderzoek

Guy E. Dubois

Ongeacht zijn verleden blijft de dhammanuvatti persoonlijk verantwoordelijk voor zijn bevrijding. De Boeddha moedigt elke beoefenaar aan om het object van zijn…

Woorden van Wijsheid: De Dhammapada Zonder Exegese
01-01-23
-

Woorden van Wijsheid: De Dhammapada Zonder Exegese

Guy E. Dubois

De Leer van de Boeddha laat zich niet opdelen in verscheidenheid. Elke divergentie is slecht begrepen mensenwerk. Elke dualiteit een halsmisdrijf.

Yatra naar Majjhimadesa: Een Pelgrimsreis naar het Middenland
01-01-23
-

Yatra naar Majjhimadesa: Een Pelgrimsreis naar het Middenland

Guy E. Dubois

Dit boek beschrijft de pelgrimstocht van een kleine groep gevorderde vipassana-yogis in Majjhimadesa — het Middenland waar de Boeddha geboren werd…