De Redactie

De Dhajagga-paritta Chant (Iti pi so…)

De Dhajagga-paritta Chant (Iti pi so…)

Voorafgaand aan de groepsmeditatie, en voor wie dat wil ook voorafgaand aan de dagelijkse meditatie thuis, chanten wij ‘iti pi so’. In deze chant sta je stil bij de kwaliteiten van de Drie Juwelen: de Boeddha, de Dhamma en de Sangha.

Voor iedereen die het leuk vindt om deze chant een onderdeel van de eigen meditatie te maken hebben wij hier het geluidsbestand dat wij als referentie gebruiken, de tekst zelf, dan de tekst met vertaling en uiteindelijk nog een uitleg per term

  1. Iti pi so Thaise Monniken 1:34

De Tekst

Iti pi so Bhagavā arahaṃ sammā-sambuddho,
Vijjā-caraṇa-sampanno sugato lokavidū,
Anuttaro purisa-damma-sārathi satthā deva-manussānaṃ buddho bhagavā ‘ti.

Svākkhāto bhagavatā dhammo,
Sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko,
Opanayiko paccattaṃ veditabbo viññūhi ‘ti.

Supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Uju-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Ñāya-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Sāmīci-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Yadidaṃ cattāri purisa-yugāni aṭṭha purisa-puggalā:
Esa bhagavato sāvaka-saṅgho —
Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjali-karaṇīyo,
Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa ‘ti.

De Tekst met Vertaling

Iti pi so Bhagavā arahaṃ sammā-sambuddho,
De Gezegende is aldus: de waardige, de op de juiste manier zelf-ontwaakte,

Vijjā-caraṇa-sampanno sugato lokavidū,
Volmaakt in kennis en gedrag, de gelukkige die de goede bestemming heeft bereikt, de kenner van de werelden,

Anuttaro purisa-damma-sārathi satthā deva-manussānaṃ buddho bhagavā ‘ti.
De ongeëvenaarde leider van hen die de Dhamma kunnen ontvangen, de leraar van mensen en goden, de ontwaakte, de Gezegende.

Svākkhāto bhagavatā dhammo,
De Dhamma is goed uiteengezet door de Gezegende,

Sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko,
Zichtbaar in het hier en nu, met onmiddellijk effect, uitnodigend tot onderzoek,

Opanayiko paccattaṃ veditabbo viññūhi ‘ti.
Naar bevrijding voerend, door de wijzen zelf te ervaren.

Supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Goed is de beoefening van de Nobele Orde van de Gezegende,

Uju-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Rechtstreeks is de beoefening van de Nobele Orde van de Gezegende,

Ñāya-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Waar is de beoefening van de Nobele Orde van de Gezegende,

Sāmīci-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Juist is de beoefening van de Nobele Orde van de Gezegende,

Yadidaṃ cattāri purisa-yugāni aṭṭha purisa-puggalā:
Dat wil zeggen, de vier paren, de acht typen, van Nobelen:

Esa bhagavato sāvaka-saṅgho —
Dat zijn de Gezegende zijn leerlingen

Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjali-karaṇīyo,
Waardige ontvangers van geschenken, onderdak, offergaven, respect,

Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa ‘ti.
Het ongeëvenaarde veld van verdienste in de wereld.

Gedetailleerde Uitleg

Hier volgt wat meer uitleg over de gechante termen. Het gaat daarbij niet meer om de letterlijke vertaling, maar om waar de begrippen voor staan. Dit is belangrijk om een gevoel te krijgen van wat je nou eigenlijk aan het chanten bent.

Voor een nog gedetailleerdere uitleg over de kwaliteiten van de Boeddha kan onze tekst De 9 Kwaliteiten van de Boeddha worden geraadpleegd. Ook de Visuddhimagga hoofdstuk VII biedt veel extra informatie.

Eerbetoon aan de Boeddha

Arahaṃ
Hij is vrij van begeerte, haat en onwetendheid, in al hun vormen.

Sammā-sambuddho
Hij heeft op eigen kracht de Vier Nobele Waarheden ontdekt en volledig, als geen ander, begrepen.

Vijjā-caraṇa-sampanno
De Boeddha is begiftigd met zowel kennis als gedrag, of theorie en praktijk. Hij spreekt zoals hij zich gedraagt en hij gedraagt zich zoals hij zegt.

Sugato
Hij heeft het allerhoogste, Nibbāna, bereikt. Verder is hij is een groot spreker, die in staat is om de juiste woorden te kiezen, ze op het juiste moment te zeggen en ze op een manier te zeggen zodat die de luisteraar tot heil zullen zijn. De Boeddha was hier de grootste meester in.

Lokavidū
Hij heeft kennis van alle werelden en dus ook van onze wereld op alle mogelijke manieren.

Anuttaro purisa-damma-sārathi
Dit betekent dat de Boeddha de beste leraar is die de afvalligen terug in de schaapskooi kan krijgen. De Boeddha kan ervoor zorgen dat mensen de leer begrijpen met slechts één zin. We zouden op deze kwaliteit van de Boeddha moeten reflecteren wanneer we problemen ervaren in onderwijzen of wanneer we dingen aan kinderen uitleggen. Hoe geweldig is de Boeddha hierin!

Satthā deva-manussānaṃ
Hij is een leraar voor alle wezens die hij kan bereiken, in alle werelden.

Buddho
Hij ontdekte zelf de Vier Nobele Waarheden en kent deze als geen ander. Hij is de Ontwaakte, ontwaakt uit onwetendheid en illusie. Alles dat gekend kan worden wordt door hem gekend.

Bhagavā
Bhagavā wordt degene genoemd die het meest vaardig is van alle mensen die begiftigd zijn met speciale krachten. De verdiensten die de Boeddha heeft verzameld zijn onovertroffen. De perfecties (parami) die hij zo heeft ontwikkeld zijn vrijgevigheid, moreel gedrag, verzaking, wijsheid, geduld, oprechtheid, vastbeslotenheid, liefde-vriendelijkheid en gelijkmoedigheid. Hij perfectioneerde deze kwaliteiten tot het meest moeilijke en gevorderde niveau. Zo deelde hij bijvoorbeeld niet alleen materiële dingen in zijn vorige levens maar ook zijn ledematen en leven.

Eerbetoon aan de Dhamma

Svākkhāto bhagavatā dhammo
De Dhamma die bestaat uit de vier paden en de vier vruchten, Nibbāna en de boeddhistische geschriften, is uitstekend uitgelegd door de Verhevene.

Sandiṭṭhiko
Als de Dhamma goed wordt bestudeerd en eerlijk in praktijk wordt gebracht zijn de resultaten in het hier en nu zichtbaar. Zelfs als een verdorven persoon, die een ware vloek is voor zichzelf en de maatschappij, toevlucht zou nemen in de Boeddha en de Dhamma en een nieuw leven zou beginnen, zouden zijn problemen en misère tot een einde komen.

Akāliko
Het beoefenen van Dhamma geeft direct resultaat. Je kunt de vruchten van de beoefening gelijk plukken. Er ontstaan heilzame bewustzijnsmomenten als gevolg van de eigen inspanning. Telkens als de Dhamma wordt beoefend draag je hier weer aan bij.

Ehipassiko
Ehipassiko houdt een open uitnodiging in om zelf te komen, te zien, minutieus te onderzoeken en als het nodig is de Dhamma te bekritiseren voor deze te accepteren omdat er niets mythisch of mysterieus aan is. De Dhamma is puur en kristalhelder. Het is puur als massief goud. De Boeddha verklaarde zelf: “Accepteer niets van wat ik zeg louter uit respect voor mij. Net zoals de puurheid van goud wordt getest door het langs een steen te wrijven, zo moet de Dhamma ook op zijn puurheid worden getest door een minutieus onderzoek.” De zonder enige angst gedane bewering om toe te staan dat de leringen minutieus onderzocht mogen worden onderstreept de grootsheid van de Boeddha en de onwrikbare waarheid van de sublieme Dhamma.

Opanayiko
Opanayiko geeft aan dat de Dhamma je naar bevrijding, naar ontwaking leidt. Het voert je naar eeuwige rust en geluk. De Dhamma stelt dat er vier stadia van bevrijding zijn die het waard zijn om nagestreefd te worden door geleidelijke ontwikkeling.

Paccattaṃ veditabbo viññūhi
We kunnen de Dhamma alleen individueel te weten komen door directe ervaring. Niemand kan de Dhamma absorberen namens iemand anders, net zoals iemand niet de dorst kan lessen voor iemand anders door zelf te drinken. Er zijn twee belangrijke aspecten in deze termen: allereerst dat verlichting individueel van karakter is en dat de Dhamma alleen begrepen kan worden door wijze mensen. De Boeddha is geen redder maar een leraar – een leraar die het pad heeft laten zien aan anderen om het daarna zelf te volgen. Het is aan elk individu om zijn eigen moraliteit te onderzoeken, daarna de juiste concentratie te beoefenen en daarna wijsheid te ontwikkelen, de intuïtieve wijsheid die het individu in staat stelt zijn eigen ontwikkeling te bewerkstelligen door zijn eigen inspanningen.

Eerbetoon aan de Sangha

Supaṭipanno, Uju-paṭipanno, Ñāya-paṭipanno, Sāmīci-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho
Goed, rechtstreeks, waar, juist is de Nobele Orde van de Verhevene. Goed, omdat de weg die de Boeddha onderwees grondig en volledig wordt beoefend. Rechtstreeks, omdat hij zonder bochten, eerlijk, onvervormd wordt beoefend. Waar en juist, omdat de weg die tot Nibbāna en al zijn voorstadia voert waar en juist is.

Yadidaṃ cattāri purisa-yugāni aṭṭha purisa-puggalā
De vier paren mensen, dat wil zeggen degene zich die op de weg van naar eerste stadium van bevrijding bevindt en degene die de vruchten ervan heeft geplukt en zo verder voor het tweede, derde en vierde stadium. De acht typen mensen beschrijft dezelfde Nobele leerlingen, alleen nu niet door ze in paren te nemen maar door ze alle acht afzonderlijk te noemen.

Esa bhagavato sāvaka-saṅgho
Deze acht mensen zijn het, die worden bedoeld met de Nobele Orde. Wat aan deze tekst met name belangrijk is, is dat met de woorden Nobele Orde niet gewoon elke monnik en boeddhist wordt bedoeld, maar alleen naar hen wordt verwezen die de Dhamma en Nibbāna uit eigen ervaring hebben doorgrond, waarbij de vier stadia een verschillende diepte van deze ervaring aangeven.

Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjali-karaṇīyo
Waardige ontvangers van geschenken, onderdak, offergaven en respectvolle begroeting. Omdat de Nobele Orde de Dhamma uit eigen ervaring heeft doorgrond, omdat zij de Dhamma onderhouden ook na de dood van de Boeddha zodat wij deze vandaag de dag zelf nog kunnen horen, bestuderen en beoefenen, zijn zij terecht ontvangers van het bovengenoemde.

Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa
Bijvoorbeeld het geven van geschenken levert veel meer verdienste als het aan de Nobele Orde wordt gegeven, dan aan een willekeurig ander persoon, omdat zij de hoogste deugden vertolken en voor de Dhamma staan. Daarom is de Nobele Orde het ongeëvenaarde veld aan verdienste in de wereld.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276