onze Redactie

Visuddhimagga (The Path of Purification)

visuddhimagga

De Visuddhimagga – In het Nederlands vertaald in Weg naar Zuiverheid – is een van de kroonjuwelen van het Theravāda-boeddhisme. Het is een samenvatting van de gehele boeddhistische leer geschreven in de vijfde eeuw door de eerwaarde Buddhagosa, een gedetailleerde uiteenzetting van de weg naar bevrijding in drie delen: moraliteit (sīla), concentratie (samādhi) en wijsheid (paññā). In Zuidoost-Azië geldt dit werk, samen met de Abhidhammattha Sangaha van de eerwaarde Anuruddha, als standaard tekst. In het klooster van Ahba wordt de Visuddhimagga door de top Pali-studenten volledig uit het hoofd geleerd (en dan ook nog eens verschillende versies). Wij hebben het bericht van de Dalai Lama in de introductie van de tekst vertaald omdat wij dit een mooie inleiding tot het werk vinden.

Bericht van Zijne Heiligheid de 14de Dalai Lama

De geschiedenis van de boeddhistische literatuur lijkt zich te kenmerken door perioden waarin ontvangen lessen en reeds bestaande teksten verwerkt en bevestigd worden en perioden van volwassen creativiteit waarin de essentie van de deze overdracht opnieuw tot uitdrukking wordt gebracht. Bhadantacariya Buddhaghosa’s Visuddhimagga is een klassiek voorbeeld van het laatste type. Het is de belichaming van de Pali-boeddhistische literatuur, zijn vele draden samenwevend om zo dit prachtige meditatiehandboek te maken dat vandaag de dag nog net zo duidelijk en helder is als toen het werd geschreven.

Er zijn momenten dat mensen veel nadruk leggen op de vermeende verschillen tussen de diverse boeddhistische tradities die in verloop van tijd en plaats zijn ontstaan. Wat ik bijzonder bemoedigend vind aan een boek zoals dit is dat het zo helder laat zien hoeveel alle boeddhistische stromingen fundamenteel met elkaar gemeen hebben. In een structuur gebaseerd op de traditionele drie trainingen van moraliteit (ethische discipline), concentratie en wijsheid staan gedetailleerde instructies over het op een ethische manier benaderen van het leven, hoe te mediteren en het bewustzijn te kalmeren en hierop voortbouwend hoe een correct begrip van de realiteit te ontwikkelen. We vinden praktisch advies over het scheppen van een juiste omgeving om te mediteren, het belang van het ontwikkelen van liefde en mededogen en een bespreking over afhankelijk ontstaan welk onderliggend is aan de boeddhistische kijk op de realiteit. Zelfs de titel van het werk, de Weg naar Zuiverheid, verwijst naar het cruciale boeddhistische begrip van de fundamentele natuur van het bewustzijn als zijnde helder en aandachtig, onbelemmerd door verontrustende emoties. Deze kwaliteit bezit ieder waarnemend wezen en kan een ieder zelf ervaren door de weg te volgen.

Soms wordt aan mij gevraagd of het boeddhisme wel geschikt is voor Westerlingen. Ik geloof dat de essentie van alle religies gaat over de fundamentele menselijke problemen en het boeddhisme is hierin geen uitzondering. Zolang wij het fundamentele menselijke lijden van geboorte, ziekte, ouderdom en dood blijven ondervinden is het is de vraag niet of het wel of niet geschikt is als remedie. Innerlijke vrede is de sleutel. In die mentale toestand kun je alle moeilijkheden met kalmte en rede aan. De leringen over liefde, vriendelijkheid en verdraagzaamheid, een geweldloze houding en vooral de boeddhistische theorie dat alle dingen relatief zijn kunnen een bron zijn voor die innerlijke vrede.

Terwijl de essentie van het boeddhisme niet verandert doen oppervlakkige culturele aspecten dat wel. Maar hoe ze veranderen op een specifieke plaats kunnen we niet voorspellen. Het ontvouwt zich met de tijd. Toen het boeddhisme voor het eerst uit India naar landen zoals Sri Lanka of Tibet kwam, evolueerde het langzaam maar zeker en na verloop van tijd ontstond er een unieke traditie. Dit gebeurt ook in het Westen en gaandeweg kan het boeddhisme samensmelten met de Westerse cultuur.

Een groot verschil tussen de hedendaagse situatie in vergelijking met vroeger is natuurlijk dat vandaag de dag vrijwel alle boeddhistische tradities en leringen die zich ergens anders hebben ontwikkeld voor een ieder die geïnteresseerd is toegankelijk zijn. En het is in deze context dat ik deze nieuwe editie van Bhikkhu Ñāṇamoli’s gevierde Engelse vertaling van de Weg naar Zuiverheid verwelkom. Ik bid dat de lezers, waar ze ook moge zijn, er advies en inspiratie in zullen vinden om die innerlijke vrede te ontwikkelen die een bijdrage zal leveren aan het scheppen van een gelukkigere en vreedzamere wereld.

Begin met mediteren

Over onze Redactie

Sinds 2017 werkt onze redactie er hard aan om iedereen de kans te geven kennis te maken met samatha-meditatie op buddho, een meditatiesysteem dat ons zelf veel goeds heeft gebracht. Naast het uitdragen van dit meditatiesysteem hopen wij een waardevolle bijdrage te leveren aan de kennis over het boeddhisme en boeddhistische meditatie, waarbij wij in onze publicaties de nadruk leggen op helderheid, kwaliteit en diepgang.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276

Inspiratie in je inbox?

Schrijf je in en ontvang een bericht als wij nieuwe inhoud plaatsen.

Geen zorgen, we zullen je niet spammen.

(door je in te schrijven stem je in met ons privacybeleid)

Heb je een eigen website? Vergeet dan niet om onze inspanning te steunen door een link naar ons plaatsen.

Inspiratie in je inbox?

Schrijf je in en ontvang een bericht als wij nieuwe inhoud plaatsen.

Geen zorgen, we zullen je niet spammen.

(door je in te schrijven stem je in met ons privacybeleid)

Heb je een eigen website? Vergeet dan niet om onze inspanning te steunen door een link naar ons plaatsen.

Voordat je weggaat

Schrijf je in en ontvang een bericht als wij nieuwe inhoud plaatsen.

Geen zorgen, we zullen je niet spammen.

(door je in te schrijven stem je in met ons privacybeleid)

Heb je een eigen website? Vergeet dan niet om onze inspanning te steunen door een link naar ons plaatsen.

Stichting Buddho