Gezamenlijke Inspanning

De Redactie

De Redactie

Sinds 2017 werkt onze redactie er hard aan om iedereen de kans te geven kennis te maken met samatha-meditatie op buddho, een meditatiesysteem dat ons zelf veel goeds heeft gebracht.

Naast het uitdragen van dit meditatiesysteem hopen wij een waardevolle bijdrage te leveren aan de kennis over het boeddhisme en boeddhistische meditatie, waarbij wij in onze publicaties de nadruk leggen op helderheid, kwaliteit en diepgang.

Hiervoor schrijven en vertalen we regelmatig teksten en plaatsen we andere inhoud die we van hoge kwaliteit achten of die direct gerelateerd is aan het onderwijs van onze leraar Ahba.

Herman

In 1983 hoorde Herman (geboren 1953) voor het eerst van het bestaan van Ahba en voelde direct de diepe wens om hem te ontmoeten en in het verlengde daarvan hem te vinden, want Ahba was op dat moment spoorloos verdwenen. Samen met zijn huidige echtgenote reisde hij af naar Myanmar, waar een reeks toevallige ontmoetingen hem van dorp naar dorp en van Myanmar tot enkele honderden kilometer over de Thaise grens, naar een klein van oorsprong Birmees boeddhistisch klooster leidden, waarna hij Ahba vond. Later zou Ahba aangeven dat hij Herman had geroepen omdat het tijd was om verder te gaan. Sinds die eerste ontmoeting, die een onbeschrijfelijke indruk op hem maakte, beoefent Herman intensief het meditatiesysteem dat Ahba onderwijst. In 1998 is Herman op basis van zijn eigen verworven moraliteit, concentratie en wijsheid ceremonieel door Ahba tot meditatieleraar benoemd. Sindsdien begeleidt hij iedereen die belangstelling heeft in de samatha-meditatie op buddho, zowel op individueel niveau als tijdens retraites. Herman staat aan de bron van veel van de vertalingen en controleert alle teksten inhoudelijk. Niets wordt gepubliceerd zonder zijn goedkeuring.

Wouter

Kort nadat Wouter (geboren 1983) had besloten te beginnen met mediteren ontmoette hij Herman, onder wiens begeleiding hij in 2005 begon met samatha-meditatie op buddho. Niet lang daarna ging hij voor zijn eerste lange retraite naar Ahba. De eerste ontmoeting met Ahba was een weerzien tussen leraar en discipel en de voortzetting van een pad dat zijn oorsprong in een ver verleden vindt en nog door zal lopen tot in de verre toekomst. Zoals Ahba het naar hem verwoordde: “In het vorige leven hebben we samen goed karma gemaakt, in dit leven maken we samen goed karma, en in het volgende leven gaan we gewoon verder.” Sindsdien gaat Wouter regelmatig voor lange intensieve meditatie-retraites naar Ahba waar hij ook herhaaldelijk als monnik tot de Sangha is toegetreden. Volgens Wouter is het verlangen naar resultaat vandaag de dag de grootste hindernis op het boeddhistische pad en is de geduldige ontwikkeling van moreel gedrag en concentratie als voorwaarde voor inzicht van het allergrootste belang. Wouter beheert de website, is eindredacteur en heeft een groot deel van de teksten voor de website geschreven en vertaald.

Bob

Bob beoefent sinds 2004 samatha-meditatie op buddho onder Hermans begeleiding. Hij heeft enkele malen Ahba bezocht voor een langere retraite. Daarnaast is hij een vaste deelnemer van de retraites in Nederland zoals die onder leiding van Herman halfjaarlijks worden georganiseerd. Hij vertaalt niet alleen met regelmaat teksten voor de website maar levert een onmisbare bijdrage aan alles wat wij publiceren door zijn nauwgezette tekstuele controle en aandacht voor uniformiteit.

Rick

Rick beoefent sinds 2020 onder begeleiding van Herman. In 2015 kwam hij in aanraking met Vipassana meditatie wat hem enorm inspireerde. Na meerdere jaren van beoefening met deze techniek kwam de wens om als monnik te gaan leven naar boven. In deze tijd kwam Rick in aanraking met Herman, wie hem ontzettend goed kon begeleiden in zijn proces. Niet lang daarna is Rick begonnen met het meditatiesysteem zoals onderwezen door Herman. Rick zou graag een langere tijd door willen brengen in een klooster als de tijd daarvoor rijp is. Rick ondersteunt de website door teksten te vertalen en zal zich mede buigen over eindredactionele taken.

Anonieme Hulp

Naast bovengenoemde redactieleden, die een groot deel van de vertalingen hebben gemaakt, is er nog een kleine groep beoefenaren die ons helpt met het vertalen van teksten. Deze vertalers wensen op dit moment anoniem te blijven. Toch willen wij graag even bij hen stilstaan want wij zijn ze zeer erkentelijk voor al hun inspanning.