De Redactie

Bedankt voor Jullie Steun & Veranderingen op de Website

Bedankt voor Jullie Steun & Veranderingen op de Website

Inmiddels bezoeken zo’n 8000 mensen elke maand onze websites (buddho.org/nl en buddho.org) en schrijven zich vrijwel dagelijks nieuwe mensen in op onze nieuwsbrief, een enorme groei ten opzichte van een jaar geleden.

Ook zetten langzaam maar zeker steeds meer mensen de stap om contact op te nemen of langs te komen voor een gesprek over meditatie of om daadwerkelijk te beginnen met mediteren op buddho, niet alleen vanuit Nederland, maar inmiddels ook vanuit de Verenigde Staten, het Verenigde Koninkrijk, België en zelfs IJsland en Hongkong.

Het blijft inspirerend om berichten en donaties te ontvangen van mensen die zich geraakt voelen door de inhoud van onze website of hun diepe waardering uitspreken voor de begeleiding die wij bieden.

Dat steunt ons enorm, heel veel dank daarvoor.

Wij voelen ons zeer gemotiveerd om ook het komende jaar de nodige inspanning te blijven leveren om de Dhamma in al zijn schoonheid en helderheid weer te geven en mensen te begeleiden op het meditatieve pad.

Uiteindelijk is dat waar we het allemaal voor doen, mensen in de gelegenheid brengen een helder en duidelijk beeld van het boeddhisme te krijgen en als ze dat willen kennis te maken met de buddho meditatiemethode die Ahba onderwijst en die ons zelf zoveel goeds heeft gebracht.

Veranderingen op de Website

Het afgelopen jaar zijn er tal van kleine en grote veranderingen aan de website doorgevoerd. Hier kort de grotere en relevantere veranderingen.

Eerste Externe Auteur

Sinds enkele maanden is er een eerste externe auteur die teksten voor publicatie op onze website schrijft: Guy E. Dubois. Wij zijn al langere tijd een liefhebber van zijn werk en voelen ons zeer vereerd dat wij zijn teksten mogen publiceren.

De fijne samenwerking met Guy prikkelt ons om het komende jaar te gaan kijken of er meer mensen zijn die teksten van hoge kwaliteit schrijven en het leuk vinden deze via onze blog met de wereld te delen.

Buddho.org

Het afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt om de Engelse vertaling van onze website op orde te krijgen, en dat is wat ons betreft goed gelukt.

Wij willen in dit licht in het bijzonder Gordon Ong bedanken voor zijn donatie van de domeinnaam buddho.org.

Dhr. Ong heeft deze domeinnaam jarenlang beheerd en bewaard. Hij voorzag dat deze domeinnaam van belang zou zijn voor het Theravāda-boeddhisme omdat de mantra buddho zo’n centrale plaats in de meditatiebeoefening heeft.

Hij hoopte de domeinnaam weg te kunnen geven voor een groter doel. Toen wij bij hem aanklopten en hij onze website had bekeken was hij er direct van overtuigd dat onze stichting een waardige eigenaar van deze domeinnaam zou zijn.

Met behulp van de buddho.org domeinnaam verwachten wij nog beter in staat te zullen zijn onze Engelstalige website internationaal voor het voetlicht te brengen.

Nieuwe Digitale Infrastructuur

Het afgelopen jaar is buddho.org geaccepteerd voor de liefdadigheidsprogramma’s van enkele grote bedrijven: Google, Microsoft, Digitalocean, Plesk, Mollie, Paypal en Cachefly.  Dit heeft ons in de gelegenheid gesteld de digitale infrastructuur van onze website naar een heel nieuw niveau te tillen en wij zullen hier ook het komende jaar verder aan gaan sleutelen.

De Redactie is Uitgebreid

Door de toenemende complexiteit en omvang van de websites hebben wij onze redactie met twee leden uitgebreid.

Florus van Beek zal zich met name gaan richten op beheer van de digitale infrastructuur en Rick Weimar zal zich mede gaan buigen over eindredactionele taken.

Heb Jij nog Ideeën?

Mocht je zelf nog ideeën hebben over wat er beter kan, wat er mist of wat je leuk vindt om te lezen/horen/zien, laat het ons dan weten.

Zo hopen wij ook het komende jaar weer stappen te zetten in het behouden en beschermen van de Dhamma die zo mooi is in het begin, zo mooi in het midden en zo mooi aan het einde.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276