De Redactie

Seksueel Misbruik door Boeddhistische Leraren

Seksueel Misbruik door Boeddhistische Leraren

Een onacceptabel hoog percentage van de bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) actieve ledenorganisaties heeft te maken met seksueel misbruik.

Het gaat om misbruik gepleegd door leraren in Nederland zelf of hoogstgeplaatste leraren die horen bij organisaties die in Nederland actief zijn.

Wij nemen nadrukkelijk afstand van deze boeddhistische leraren en onze compassie gaat uit naar alle slachtoffers.

Wij hopen dat de slachtoffers de weg naar professionele hulp kunnen vinden.

Seksueel misbruik door boeddhistische leraren is volstrekt onaanvaardbaar. Het maakt niet uit of het gaat om verkrachting of een ogenschijnlijk wederkerig seksueel contact.

Dit soort gedrag door boeddhistische leraren is op geen enkele manier in overeenstemming met de Dhamma en kan niet worden goedgepraat.

Het kan niet worden gezien als slechts een vlek op verder goed werk. Misbruik door een leraar doet het leraarschap teniet.

Moraliteit staat aan de basis van de Dhamma en is ten diepste verweven met verdere mentale ontwikkeling.

Leraren die niet in staat zijn om zich aan deze basale vorm van moraliteit te houden kunnen per definitie geen persoonlijke diepgaande ervaring met de Dhamma hebben, geen ware compassie of liefde voor de medemens, geen werkelijke concentratie of inzicht.

Zulke leraren kunnen geen bijdrage leveren aan het doorgeven van de Dhamma maar scheppen enkel verwarring en zorgen ervoor dat mensen van de Dhamma verwijderd raken.

Ahba, onze leraar, heeft eens aangegeven dat een leraar als een trein is en de leerlingen als passagiers. Als de trein de verkeerde kant op gaat volgen de passagiers onherroepelijk.

Wij vragen ons dan ook in het verlengde van bovenstaande af of het verstandig is als leraren die door misbruikplegers als zodanig zijn aangewezen op hun beurt als leraar blijven optreden.

Wij zouden het toejuichen als in Nederland de discussie op gang komt over het fundament van het leraarschap dat, enkel uit directe lijn van een misbruikpleger, of binnen een organisatie die door misbruik is getroffen, werd toegekend.

De kans op het doorgeven van de eigen beperkingen en een vervormde visie op de Dhamma is in deze situatie heel erg groot.

Het lijkt ons ook wenselijk dat de BUN als overkoepelende vereniging met kracht afstand neemt van de schuldige boeddhistische leraren, en helpt de zoekende Nederlander voor dit soort leraren en hun organisaties te behoeden en aantoonbare inspanning levert om de reeds gemaakte slachtoffers te ondersteunen.

Wij hebben onze zorgen aan het bestuur van de BUN kenbaar gemaakt en wachten op verder beleid.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276