Piyadassi Thera

Mangala Sutta: Verhandeling over de Zegeningen

Mangala Sutta: Verhandeling over de Zegeningen

Aldus heb ik gehoord: Op een gegeven moment verbleef de Gezegende in de buurt van Savatthi in Jetavana in het klooster van Anathapindika. Nu, toen de nacht ver gevorderd was, kwam een zekere godheid, wiens overtreffende uitstraling heel Jetavana verlichtte, naar de Gezegende toe, groette hem respectvol en ging naast hem staan. Terwijl hij op die manier naast hem stond, richtte hij zich in verzen tot de Gezegende:

“Veel goden en mensen die verlangen naar geluk hebben nagedacht over de kwestie van zegeningen. Vertelt u me alstublieft  wat de hoogste zegeningen zijn.”

“Niet omgaan met dwazen, maar omgaan met wijzen, en degenen eren die het waard zijn om geëerd te worden – dit is de hoogste zegen.”

“Op een geschikte plaats wonen, in het verleden verdienstelijke daden hebben verricht en jezelf in de juiste richting begeven – dit is de hoogste zegen.”

“Uitgebreide geleerdheid, vaardigheid in handwerk, goed gefundeerd zijn in discipline en aangename spraak – dit is de hoogste zegen.”

“Je vader en moeder steunen; je vrouw en kinderen te koesteren en om vreedzaam werk uitoefenen – dit is de hoogste zegen.”

“Vrijgevigheid, rechtvaardig gedrag, hulp verlenen aan familieleden en het verrichten van onberispelijke daden – dit is de hoogste zegen.”

“Ophouden met en je onthouden van het kwaad, je onthouden van bedwelmende dranken en ijverig zijn in het verrichten van rechtvaardige daden – dit is de hoogste zegen.”

“Eerbied, nederigheid, tevredenheid, dankbaarheid en het tijdig horen van de Dhamma, de leer van de Boeddha – dit is de hoogste zegen.”

“Geduld, gehoorzaamheid, het ontmoeten van de Samana’s (heilige mannen) en tijdige discussies over de Dhamma – dit is de hoogste zegen.

“Zelfbeheersing, kuisheid, begrip van de Edele Waarheden en de realisatie van Nibbāna – dit is de hoogste zegen.”

“Het bewustzijn dat niet wordt geraakt door de wisselvalligheden van het leven, het bewustzijn dat vrij is van verdriet, vrij van smet en veilig – dit is de hoogste zegen.”

“Zij die aan de voorwaarden voor zulke zegeningen hebben voldaan, zegevieren overal en bereiken overal geluk – voor hen zijn dit de hoogste zegeningen.’


Bovenstaande tekst is door de redactie van buddho.org naar het Nederlands vertaald. De Engelse versie, Mangala Sutta – Discourse on Blessings staat op accesstoinsight.org.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Piyadassi Thera

Piyadassi Thera (8 juli 1914 - 18 augustus 1998) werd geboren in Kotahena in Colombo, Sri Lanka en genoot zijn opleiding aan het Nalanda College in Colombo, daarna aan de Universiteit van Sri Lanka en als onderzoeksstudent aan het Center for the Study of World Religions aan de Harvard Universiteit.

Hij is vooral bekend als een groot prediker van de Dhamma zowel in het Sinhala als in het Engels en het was op dit gebied dat zijn populariteit het grootst was. Piyadassi Thera was een van 's werelds meest vooraanstaande boeddhistische monniken, die veel gereisd heeft om de boodschap van de Boeddha-Dhamma uit te dragen, zowel naar het Oosten als naar het Westen, en hij was in staat te schrijven in een stijl die universeel aanspreekt.

Piyadassi Thera was de Sinhala redacteur bij de Buddhist Publication Society tot aan zijn dood. Samen met Nyanaponika Thera was hij een van de belangrijkste kalyāṇamittas van de bekende Amerikaanse geleerde-monnik Bhikkhu Bodhi.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276