Ajahn Sao

Ajahn Sao

Ajahn Sao

Eerwaarde Phra Ajahn Sao Kantasilo Mahathera (1861-1942) was een monnik in de Thaise boeddhistische bostraditie.

Hij was lid van de Dhammayuttika Nikaya. Ajahn Mun Bhuridatta Mahathera was een van zijn bekendste leerlingen. De twee stonden er om bekend dat ze vaak samen reisden, zwervend door de bossen van Thailand in de tudong traditie van monniken die het meer sedentaire kloosterleven achter zich laten en vele (zo niet alle) van de dertien dhutanga (ascetische) praktijken die de Boeddha in de Pali Canon toestaat, op zich nemen.

Na zijn crematie werden zijn botfragmenten verspreid onder mensen in de Thaise provincies. Volgens zijn volgelingen veranderden ze in kristalachtige relikwieën (sarira-dhatu) in verschillende tinten.