Francis Story

Francis Story

Francis Story

Francis Story (ook bekend als Anagarika Sugatananda,1910-1972) werd in 1910 in Engeland geboren en maakte al vroeg in zijn leven kennis met de boeddhistische leer.

Gedurende 25 jaar woonde hij in Aziatische landen – India, Birma en Sri Lanka – waar hij de boeddhistische levensfilosofie grondig bestudeerde. Met die achtergrond en begiftigd met een scherpe analytische geest, produceerde hij een aanzienlijk aantal geschriften, verzameld en gepubliceerd in drie delen door de Buddhist Publication Society.

Dimensions of Buddhist Thought
01-01-23
-

Dimensions of Buddhist Thought

Francis Story

Een essaybundel die de vitale betekenis van het boeddhisme in de 20e eeuw laat zien. Dit volume bundelt de talrijke bijdragen van de auteur aan de reeks Wheel…

Foundations of Buddhism: The Four Noble Truths
01-01-23
-

Foundations of Buddhism: The Four Noble Truths

Francis Story

Nu zijn deze waarheden, zoals we zullen zien, iets heel anders dan de gebruikelijke grondslagen van religieus geloof; zo anders zelfs dat men zich heeft…

Gleanings in Time
01-01-23
-

Gleanings in Time

Francis Story

Als eerbetoon aan de nagedachtenis van een dierbare en gewaardeerde vriend en van een briljante en creatieve geest, worden hier deze pagina’s uit zijn postume…

Gods and the Universe in Buddhist Perspective
01-01-23
-

Gods and the Universe in Buddhist Perspective

Francis Story

Een van de beschrijvende titels die aan de Boeddha worden gegeven is die van satthā-deva-manussānaṃ, de Leraar van Goden en Mensen. Deze wordt gevonden in de…

Last Days of the Buddha
31-12-22
-

Last Days of the Buddha

Francis Story

Op de roerende laatste reis van de Boeddha, die drie maanden beslaat, instrueert hij zijn discipelen over de elementen die nodig zijn om de Dhamma krachtig te…

Prayer and Worship
01-01-23
-

Prayer and Worship

Francis Story

Gebed is een voertuig van verlangen, en verlangen is verbonden met het bedrieglijke idee van zelf-zijn. De enige veilige wens is de wens om Nibbāna te bereiken…

Rebirth as Doctrine and Experience
01-01-23
-

Rebirth as Doctrine and Experience

Francis Story

Francis Story had een bijzondere fascinatie voor de herinneringen aan de wedergeboorte die hij in Birma aantrof. Hij schreef overvloedig over zijn ervaringen en…

The Case for Rebirth
01-01-23
-

The Case for Rebirth

Francis Story

De leer van de reïncarnatie, de onophoudelijke ronde van wedergeboorten, is niet, zoals velen denken, beperkt tot het boeddhisme en het hindoeïsme. Het is in de…